Nyheter och artiklar

2022-01-17

"Min roll är att lyssna, motivera och vägleda individer som behöver stöd för att få livet att fungera"

2022-01-17

”Ofta är det de till synes små framstegen som kan vara de viktigaste för individen”

2022-01-17

"Som stödperson stöttar jag deltagare i sitt förändringsarbete"

2021-12-28

Covid-19

2021-11-24

Vår salutogena grundfilosofi och våra värdeord

2020-05-08

MellanMålet Rehab nominerad till Visa vägen-priset 2020

Icon123

Vill du veta mer? Hör av dig!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi jobbar. Du kan även boka in ett studiebesök hos.