IPS

2022-02-10 • Våra arbetsmetoder

Mellanmal 077 BB WEBB
IPS står för ”Individual Placement and Support” och är den form av Supported Employment som visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer.
Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen för att hjälpa personer med psykisk ohälsa att hitta och behålla en konkurrenskraftig anställning.

Samtalsmetodiken inom IPS utgår ifrån ett positivt förhållningssätt där man som stödperson fokuserar på att stötta personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som personen sätter upp.

Åtta grundprinciper genomsyrar arbetssättet:

  • Lämpligheten baseras på deltagarens vilja att arbeta
  • Deltagarens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
  • Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds
  • Vanligt lönearbete är målet
  • IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete)
  • Sökandet efter arbete inleds snabbt
  • Stödpersonen bygger relationer med företag och arbetsplatser
  • Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning