Nyheter och artiklar

2022-02-03

"Alla människor som kommer hit behöver verkligen den här platsen och kurserna är en stor del av det”

2022-02-03

"Jag hade varit heltidssjukskriven så många år. Men efter bara några månader på MellanMålet Rehab hade jag kommit tillbaka till 50%"

2022-02-03

Vad är biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen? (SoL)

2022-02-01

FIT-metoden hjälper oss att ge rätt stöd till våra deltagare i sysselsättning

2022-02-01

”Vår kreativa verkstad är en trygg plats för deltagarna att skapa på och vara sig själva”

2022-02-01

Cogmed – ett kognitivt träningsprogram för arbetsminnet

2022-01-18

"I drama har deltagaren möjlighet att prova på olika roller, utveckla sitt kroppsspråk och prova olika känslor i ett tryggt sammanhang"

2022-01-17

"Min roll är att lyssna, motivera och vägleda individer som behöver stöd för att få livet att fungera"

2022-01-17

”Ofta är det de till synes små framstegen som kan vara de viktigaste för individen”

2022-01-17

"Som stödperson stöttar jag deltagare i sitt förändringsarbete"

2021-12-28

Covid-19

2021-11-24

Vår salutogena grundfilosofi och våra värdeord

Icon123Icon

Vill du veta mer? Hör av dig!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi jobbar. Du kan även boka in ett studiebesök hos.