Nyheter och artiklar

2022-02-10

IPS

Vi stöttar deltagaren att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som hen...

2022-02-04

Personligt ombud

stöttar dig i att få tillgång till den vård, service och stödinsatser som du har rätt till.

2022-02-04

Telefonjourer, chattar och intresseorganisationer

2022-02-04

NECT-metoden gör upp med självstigma genom gruppsamtal

2022-02-03

"För mig har skrivandet alltid varit en viktig ventil, för att bearbeta känslor, tankar och livet i allmänhet. "

SKRIVARKURS fredagar kl. 10.30—12.00.

2022-02-03

"Alla människor som kommer hit behöver verkligen den här platsen och kurserna är en stor del av det”

2022-02-03

"Jag hade varit heltidssjukskriven så många år. Men efter bara några månader på MellanMålet Rehab hade jag kommit tillbaka till 50%"

2022-02-03

Vad är biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen? (SoL)

2022-02-01

FIT-metoden hjälper oss att ge rätt stöd till våra deltagare i sysselsättning

2022-02-01

”Vår kreativa verkstad är en trygg plats för deltagarna att skapa på och vara sig själva”

2022-02-01

Cogmed – ett kognitivt träningsprogram för arbetsminnet

2022-01-18

"I drama har deltagaren möjlighet att prova på olika roller, utveckla sitt kroppsspråk och prova olika känslor i ett tryggt sammanhang"

Icon123Icon

Vill du veta mer? Hör av dig!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi jobbar. Du kan även boka in ett studiebesök hos.