MI - motiverande samtal

2022-02-10 • Våra arbetsmetoder

MellanMålet Rehab MI motiverande samtal
MI - Motiverande samtal är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Syftet med MI är att främja motivation och beteendeförändring och att hjälpa personen att formulera en egen förståelse för sitt problem, egna argument för förändring samt att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen.
Enligt MI-modellen startar en förändringsprocess när en person av någon anledning börjar ifrågasätta ett negativt beteende och känner motstridiga känslor (ambivalens) inför detta. Ambivalensen ses som en nödvändig faktor för förändring och MI handlar om att undersöka och främja denna. Tillsammans kartlägger man hur beteendet påverkar det vardagliga livet och hur situationen stämmer överens med individens önskemål och värderingar. Detta kan visa på en skillnad som hjälper personen vidare i förändringsprocessen.

Centrala principer inom MI är att:

  • Försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande.
  • Inte argumentera när personen inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför (engelska: roll with resistance).
  • Stärka personens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.

Samtliga stödpersoner på MellanMålet Rehab har utbildning i MI och det är en av metoderna vi använder oss av i förändringsarbetet med våra deltagare.