Arbetsmetoder

MellanMålet Rehab använder sig av flera olika arbetsmetoder för att kunna hjälpa våra deltagare på bästa sätt. Våra stödpersoner går utbildningar löpande för att hålla sig uppdaterade inom metoderna.
Två kvinnor sitter i soffor mittemot varandra

IPS

IPS står för ”Individual Placement and Support”. Samtalsmetodiken inom IPS utgår ifrån ett positivt förhållningssätt där man som stödperson fokuserar på att stötta personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som personen sätter upp.
Läs mer
MellanMålet Rehab MI motiverande samtal

MI

MI står för "motiverande samtal". Syftet med MI är att främja motivation och beteendeförändring och att hjälpa individen att formulera en egen förståelse för sitt problem, egna argument för förändring samt att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen.
Läs mer
7 händer ovanpå varandra

RACT

Resursgrupps-ACT (RACT) är en evidensbaserad metodik för samverkan mellan olika vård- och stödgivare. På MellanMålet Rehab innebär detta att vi tillsammans med deltagaren tar hjälp av dennes nätverk i återhämtningsprocessen.
Läs mer
3 personer sitter i gräset

NECT

NECT står för "Narrative Enhancement – Cognitive Therapy". Det är en metod för att motverka självstigma hos personer med psykisk sjukdom. Deltagarna träffas i grupp för att lära sig mer om självstigma, sig själv och få egna verktyg för att ta sig framåt.
Läs mer
Man står med ryggen mot kameran. Tittar på en anslagstavla med många papper på.

Cogmed

På MellanMålet Rehab erbjuds våra deltagare i sysselsättning att delta i Cogmed Arbetsminnesträning. Det handlar om att förbättra förmågan att koncentrera sig, fokusera och hantera problemlösning i vardagen.
Läs mer
MellanMålet Rehab FIT Feedback Informed Treatment

FIT

FIT står för "Feedback Informed Treatment". Vår personal är utbildade i att använda metodverktyget i sina stödsamtal med sina deltagare. Syftet är att säkerställa att vi ger varje person rätt individanpassat stöd.
Läs mer