Cogmed – ett kognitivt träningsprogram för arbetsminnet

2022-02-01 • Våra arbetsmetoder

Brain gbfb20f4b3 1920
På MellanMålet Rehab erbjuds våra deltagare i sysselsättning att delta i Cogmed Arbetsminnesträning. Det handlar om att förbättra förmågan att koncentrera sig, fokusera och hantera problemlösning i vardagen. Vi har Cogmeds programlicens och personal som är utbildade handledare.

Träna upp arbetsminnet

Arbetsminnet spelar roll för att hantera och bearbeta information under kortare tidsperioder. Det handlar om att kunna koncentrera sig och styra sin uppmärksamhet. Det är en grundläggande funktion som krävs för många mentala aktiviteter (se filmen ovan).

Problem med arbetsminnet upplevs ofta som svårigheter att fokusera och hålla rätt information i huvudet för en uppgift. Här är några exempel:
  • Komma ihåg vad man läst i tidningar och böcker
  • Komma ihåg saker i vardagen, t.ex. var man lagt mobilen och nycklar
  • Komma ihåg vad som sagts, t.ex. en vägbeskrivning eller i samtal med andra
  • Planerings- och organisationsförmåga, t.ex. allt från att laga mat till att studera
Det finns många olika orsaker till att arbetsminnet sviktar, men det går att träna upp och förbättra genom övning.

Cogmed Arbetsminnesträning

Cogmed Arbetsminnesträning är ett webbaserat träningsprogram som är resultatet av forskning vid Karolinska Institutet. Den används vid t.ex. ADHD/ADD-problematik, strokerehabilitering och för att träna upp kognitiva funktioner som försämrats efter en psykos.

Övningarna görs direkt på dator eller läs­platta och svårighetsgraden är individuellt anpassad för varje träningstillfälle. Tanken är att arbetsminnets övre gräns hela tiden utmanas så att kapaciteten successivt ökar.

Det webbaserade programmet har olika inbyggda funktioner för uppföljning. Förutom arbetsminnets kapacitet så mäts även förmågan att följa instruktioner och huvudräkning.


Läs mer

Cogmed på MellanMålet Rehab

På MellanMålet Rehab erbjuds våra deltagare i sysselsättning att använda Cogmed. Det tar ca 10 veckor att genomföra hela träningsprogrammet. Varje träningspass tar ungefär 25 minuter och bäst resultat blir det om det görs tre gånger per vecka.

Vi har Cogmeds programlicens och personal på plats som är utbildade handledare.