Sysselsättning enligt SoL

Har du rätt till sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)? Vi vänder oss till dig runt 18–35 år som är sjukskriven eller arbetslös på grund av psykisk ohälsa, men vill komma vidare i livet.

Boka ett studiebesök

Vill du veta mer om vår biståndsbedömda sysselsättning och se våra lokaler? Kontakta oss på:

08-612 37 91info@mellanmalet.se

Din sysselsättning på MellanMålet Rehab

Coachande stödperson IconIcon

Coachande stödperson

Som deltagare i sysselsättning får du en egen stödperson att träffa regelbundet. Denna fungerar både som bollplank och praktiskt stöd. Behovet av stöd vet vi kan variera över tid, så efter överenskommelse kan vi öka, minska eller förändra stödet utifrån dina aktuella behov och önskemål. Våra stödpersoner

Vi använder oss av metodverktyget FIT för att ge rätt individanpassat stöd. Läs mer
Individuell handlingsplan IconIcon

Individuell handlingsplan

Utöver en genomförandeplan får du som deltagare arbeta tillsammans med din stödperson fram en individuell handlingsplan. Den har en helhetssyn på återhämtning vid psykisk ohälsa och du får hjälp att formulera personliga delmål inom olika livsområden som är meningsfulla för dig.

Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier.

Personligt veckoschema IconIcon

Personligt veckoschema

Tillsammans ser vi över ditt veckoschema så att det blir en bra balans. Här har du möjlighet att planera in stärkande aktiviteter för hälsa och återhämtning, samt delta i kurser/aktiviteter i ett socialt sammanhang.

Aktuella kurser och aktiviteter
Stöd i att söka praktik, jobb eller studier IconIcon

Stöd i att söka praktik, jobb eller studier

Om ditt mål är att söka extern arbetspraktik, jobb eller studier så har vår personal särskild kompetens för att stötta dig i den processen. Vi använder oss av arbetsmetoden IPS för att ge dig rätt stöd. Läs mer

Biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

MellanMålet Rehab har LoV-avtal med Stockholms stad vilket innebär att du som har rätt till sysselsättning enligt SoL kan välja MellanMålet Rehab som utförare. Du som bor i en annan kommun i Stockholms län kommer till oss genom Individavtal.
För att bli deltagare på MellanMålet Rehab behöver du först ett biståndsbeslut om sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen). Det är en insats som kommuner kan ge till personer med psykisk ohälsa som ger stora svårigheter i vardagen och livet. Det är handläggare inom kommunens socialtjänst som beviljar en sådan ansökan.
Våra stödpersoner har kvalificerade utbildningar inom socialpsykiatriskt arbete både på högskolenivå och i form av yrkesutbildningar (YH). Vi har t.ex. socionomer, arbetsterapeuter, behandlingspedagoger och beteendevetare som jobbar hos oss. Läs mer
Vi finns på Fatburs Brunnsgata 16, Södermalm i Stockholm Läs mer

"Min sysselsättning på MellanMålet Rehab ger mig ett sammanhang där jag är trygg även när jag mår sämre. Framförallt känns det som att den finns till för min skull och inte andras."

– Deltagare på MellanMålet Rehab

"Stödet jag fått har gjort att jag känner mig tryggare socialt i perioder när jag liksom dragit mig för att träffa andra människor. Jag har märkt att det är något jag mår bra av, att träffa andra"

– Deltagare på MellanMålet Rehab