Personal

Vår personal har olika högskoleexamen och yrkesutbildningar inom socialpsykiatriskt arbete, psykologi och pedagogik. Vi verkar under sekretess vilket innebär att vi har tystnadsplikt enligt lag. Externa kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan anlitas för några av våra kurser.

Möt vår personal

Lova Mellanmålet

Lova Johansson

Platschef

Lova är utbildad beteendevetare. Innan hon kom till oss arbetade hon som verksamhetschef inom boendestöd och missbruksbehandling. Hon har även arbetat som arbetskonsulent på Misa och som handläggare för barn och unga inom LSS. Har du frågor om MellanMålet Rehabs SoL-sysselsättning och stödinsatser? Välkommen att kontakta henne!
Sandra 2

Sandra Tognelli-Berggren

Stödperson/Behandlingspedagog YH

Sandra är stödperson för deltagare i sysselsättning, NECT-kursledare och vår metodansvarig för FIT (Feedback Informed Therapy). Hon är utbildad Behandlingspedagog på Stadsmissionens uppdragsutbildning vid Ersta Sköndals Högskola.

Övriga kurser/kompetenser: Suicidprevention, NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), IPS (Individual Placement and Support), Psykiatriska diagnoser, FIT (Feedback Informed Therapy) och MI (Motiverande samtal).

Susanne 001 A WEBB

Susanne Samuelsson

Stödperson/Arbetsterapeut

Susanne är stödperson för deltagare i sysselsättning, skyddsombud och kursledare för CogMed och utflyktsgruppen. Hon är utbildad Arbetsterapeut vid Karolinska Institutet, och har även studerat vid Socialhögskolan och Pedagogiska institutet i Stockholm.

Övriga kurser/kompetenser: Psykisk ohälsa, Suicidprevention, Pedagogik, MI (Motiverande samtal), SE (Supported Employment) och FIT (Feedback Informed Therapy).

Anna Karin 006 A WEBB

Anna-Karin Lannek Egebark

Stödperson/Beteendevetare

Anna-Karin är stödperson för deltagare i sysselsättning och NECT-kursledare. Hon är utbildad beteendevetare vid Mälardalens högskola (fil. kand. psykologi).

Övriga kurser/kompetenser: Handledare för Psyk-E bas, MI (Motiverande Samtal), IPS (Individual Placement and Support), FIT (Feedback Informed Therapy) och Suicidprevention.
Livia 002 C WEBB

Livia Benson

Stödperson/Socionom

Livia är stödperson för deltagare i sysselsättning och är utbildad socionom vid Ersta Sköndal högskola. Hon har tidigare arbetat som socialsekreterare inom socialtjänsten och som kurator på psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Övriga kurser och kompetenser: SE (Supported Employment), FIT (Feedback Informed Treatment), Suicidriskbedömning och Suicidprevention.
Kamilla 001 A WEBB

Kamilla Westerberg

Stödperson/Behandlingspedagog YH

Kamilla är stödperson för deltagare i sysselsättning. Hon är utbildad Behandlingspedagog på Stadsmissionens uppdragsutbildning vid Ersta Sköndals Högskola.

Övriga kurser/kompetenser: Socialpsykologi, IPS (Individual Placement and Support), MI (Motiverande samtal), FIT (Feedback Informed Therapy), NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), Psykiatriska diagnoser och Suicidprevention.
Emilia 005 A WEBB

Emilia Lukkarinen

Kommunikatör

Emilia sköter vår interna kommunikation samt sociala medier och hemsidan.
Kok1 006 C WEBB

Kalliopi Lapogianni

Köksbiträde
Kalliopi ser till att vårt kafé serverar lunch och fika. Hon har även hand om utflyktsgruppen på onsdagar tillsammans med kollegan Susanne.
Kok2 003 B WEBB

Anwar Rezai

Köksbiträde

Anwar står i vårt kafé och tar emot beställningar för lunch och fika.

"Med sin professionalitet och fina bemötande hos MellanMålet Rehabs personal så stöttas unga vuxna mellan 18–35 år med psykisk ohälsa till sysselsättning och på sikt ett återupptagande av studier, praktik eller arbete"

Nominering till Visa vägen priset 2020
LÄS MER