"Jag hade varit heltidssjukskriven så många år. Men efter bara några månader på MellanMålet Rehab hade jag kommit tillbaka till 50%"

2022-02-03 • Våra deltagare

Girl g21ed4da45 1920
Vid 22 års ålder blev Yasmin inlagd inom psykiatrin och fick diagnosen bipolär sjukdom. Det blev starten på en resa mot ökad självkännedom, acceptans och en fast anställning. Hon är tidigare deltagare i SoL-sysselsättning på MellanMålet Rehab, och det här är hennes historia.

Första depressionerna

Yasmins första erfarenheter av psykisk ohälsa kom under i gymnasietiden. Stress och höga krav på sig själv ledde till sömnproblem och återkommande depressioner. Hon åt antidepressiva läkemedel i omgångar, men de kom alltid tillbaka.

– Det verkade inte fungera att trappa ut den antidepressiva medicinen. Jag tänkte att det är någon slags obalans i min hjärna med serotonin och sånt.

Till slut valde hon att inte sluta, även när hon mådde bättre.

Inlagd på psykiatrisk vårdavdelning

Livet rullade sen på bra fram tills Yasmin var 22 år och gick sista året på en 2-årig ekonomiutbildning. Hon började känna sig uppvarvad och i allt mindre behov av sömn. Måendet och självförtroendet var på topp om man frågade henne själv, men närmaste familjen blev oroliga.

Yasmin hade insjuknat i mani med psykossymptom i form av vanföreställningar. Det tog sig uttryck i en starkt överdriven självkänsla och upprymdhet. Som att hon var särskilt utvald och fick dolda budskap direkt riktade till sig genom olika mediakanaler.
"Det är något jag tänker tillbaka på, att jag hade varit heltidssjukskriven så många år. Men efter bara några månader på Mellanmålet hade jag kommit tillbaka till 50% i arbetsförmåga"
Hon upplevde sig också ha ovanliga förmågor som att till exempel kunna styra internet. Upplevelserna var starka och kändes helt verkliga för henne själv.

Hon blev också mer utåtriktad och gränslös i sociala situationer.

– Min sjukdom gjorde att jag hade ett stort kontaktbehov, och sökte kontakt även med folk jag inte kände så väl på t.ex. Facebook.

Hela situationen blev till slut ohållbar och hon blev inlagd fyra veckor på en slutenvårdsavdelning.

– Jag hade någon liten insikt om att det varit urspårat på något sätt. Jag blev ganska tungt medicinerad både med antipsykotiska och lugnande mediciner. Jag tror jag sov mest hela tiden där.

Diagnos bipolär

Yasmin fick diagnosen bipolär sjukdom typ av en psykiatriker, men utan närmare förklaringar.

– Efter att jag fått min diagnos förstod jag liksom lite mer om hur jag fungerar, och att det finns mediciner jag kan äta som håller mig på rätt köl. Men, jag kanske hade önskat i efterhand att läkaren hade förklarat lite mer vad diagnosen innebär. Det fanns brister i det tycker jag.

Bipolär sjukdom innebär att den drabbade får sjukdomsskov som kan växla mellan mani och depression. En del får även psykossymptom likt Yasmin. Däremellan kan personen oftast leva som vanligt om den får bra medicinsk behandling och psykosocialt stöd.

Yasmin skickades sen hem och blev ensam med alla sina tankar och funderingar. Hon var symptomfri från manin och vanföreställningarna, men började bli allt mer nedstämd.

– Det var som att vakna upp till en ny värld. Det var en omtumlande upplevelse att ha varit så olik mig själv. I efterhand ser jag att jag behövt någon form av stöd, någon att tala med om min upplevelse. Negativa tankar och skam bidrog nog till att jag sen återinsjuknande i depression.

Dagsrutiner och volontärarbete

Hemma försökte Yasmin ändå skapa dagsrutiner för sig själv. Men vissa dagar var det svårt att ens ta sig ur sängen.
"Det var oavlönat arbete, men det gav mig rutiner i vardagen. Det ledde sen till att jag fick en praktik på huvudkontoret och kunde få min ekonomexamen till slut"
Yasmin sökte arbetspraktik eller volontärjobb för att inte bli sittande sysslolös hemma. Det behövdes också för att fullfölja yrkesutbildningen som avbrutits. Det gick trögt, men till slut fick hon napp i en Myrorna-butik.

– Det var oavlönat arbete, men gav mig rutiner i vardagen. Det ledde sen till att jag fick en praktik på huvudkontoret och kunde få min ekonomexamen till slut.

Men Yasmin återinsjuknade i depression igen. Hennes behandlingsansvarige tipsade då om möjligheten att få en sysselsättningsinsats via Arbetsförmedlingen.

Deltagare i sysselsättning på MellanMålet Rehab

Yasmin blev då deltagare i sysselsättning på Mellanmålet Rehab under ett år. Den utformades utifrån hennes önskan att på sikt få jobba inom sitt yrke. Hon fick stöd i att formulera en personlig handlingsplan och ett veckoschema som kändes meningsfulla. Den öppna verksamheten innebar även att hon fick en social plattform som blev värdefull i återhämtningsprocessen.

– Min sysselsättning bestod av olika kurser och arbetspraktik på en lunchrestaurang. Jag fick också möta andra med liknande erfarenheter. Det var väldigt givande att träffas och kunna prata med folk – att man liksom inte är ensam med det här.

Efter ett år fick Yasmin chansen att prova på att deltidsarbeta inom ekonomi på ett företag. Det hela föll väl ut och hon blev fastanställd.

Sjukdomsskov på jobbet

Som nyanställd på 50% fick Yasmin arbetskollegor och arbetsuppgifter hon trivdes med. Hon kände sig trygg att göra saker i egen takt utan att stressa, men ett myndighetsbeslut förändrade situationen. Försäkringskassan drog plötsligt in in hennes sjukpenning på 50%. Hon ansågs ha full arbetsförmåga trots läkares utlåtanden. Det överklagades till Förvaltningsrätten, men situationen utlöste stark stress.

– Det där skapade mycket negativ energi hos mig. Jag kände mig illa behandlad. Och någonstans där började jag sova sämre.

Yasmin återinsjuknade i mani, något som hennes arbetskompisar märkte av en dag på jobbet. Hennes ordflöde var snabbt och lite forcerat, och tankarna inte alltid logiskt sammanhängande. Men de tog det med ro och bemötte henne väl.

– Att samtala med mig kan vara klokt. Det var flera kollegor som gjorde det. Det är helt ok att fråga hur jag mår i ett sådant läge om det är personer omkring mig jag känner väl.

Yasmin behövde däremot inte bli inlagd igen. Hon sjukskrevs några veckor och återhämtade sig genom att ta det lugnt och vila. Senare fick hon också upprättelse i Förvaltningsrätten som ändrade Försäkringskassans beslut.
" Jag kan uppleva att jag känner mig väldigt kreativ och lustfylld i perioder. Då håller jag på med musik och spelar gitarr. Liksom att jag har perioder då jag inte spelar någonting alls i princip"

Leva med sin diagnos

Yasmin är anställd på samma företag sedan flera år, och har varit nästan helt symptomfri under denna period. Ökad självkännedom och olika mediciner hjälper henne att ligga på en jämnare humörnivå – varken för mycket upp eller ner.

Återhämtningsprocessen vid psykisk sjukdom är alltid individuell. När Yasmin ser tillbaka så är det några saker som varit extra viktiga för just henne:
  • fasta dagsrutiner
  • regelbunden fysisk aktivitet
  • förstående anhöriga och arbetskollegor
  • att få möta andra med erfarenhet av psykisk sjukdom
I efterhand ser hon att sysselsättningen på MellanMålet Rehab spelade en viktig roll för självkänslan och att komma ut i arbete igen.

– Det är något jag tänker tillbaka på, att jag hade varit heltidssjukskriven så många år. Men efter bara några månader på Mellanmålet hade jag kommit tillbaka till 50% i arbetsförmåga.

Yasmin accepterar idag sin sjukdom och vet hur hon kan förebygga sjukdomsskov, men hon ser den inte bara som negativ.

– Ja, jag kan uppleva att jag känner mig väldigt kreativ och lustfylld i perioder. Då håller jag på med musik och spelar gitarr. Liksom att jag har perioder då jag inte spelar någonting alls i princip.

Yasmin har velat berätta sin historia, men har valt att vara anonym. Hon heter egentligen något annat och personen på bilden är någon annan.