”Vår kreativa verkstad är en trygg plats för deltagarna att skapa på och vara sig själva”

2022-02-01 • Våra kursledare

Painting g7ba68cdcd 1920
Linnea är kursledare på MellanMålet Rehab och ansvarar för Kreativa Verkstan sedan flera år. Hon anlitas genom Studieförbundet Vuxenskolan Funktionsnedsättning och är uppskattad för sitt bild- och formkunnande samt pedagogiska och inlyssnande bemötande. Vi har intervjuat Linnea om hennes kursledarroll och kreativitet som verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa. (Linnea är inte längre kursledare hos oss.)

Vad är din roll som kursledare?

Två gånger i veckan håller jag i Kreativ verkstad här på Mellanmålet Rehab. Det är inte en vanlig kurs utan det viktigaste är att stötta och stimulera deltagarna till att komma igång med att uttrycka sig kreativt.

Jag går aldrig runt och tittar på vad deltagarna gör – det finns inget "rätt" eller "fel" här utan det är kravlöst skapande som är målet. Deltagarna ska känna sig trygga med att om man inte vill visa något för någon så behöver man inte heller det. Det är först när någon ber mig om det som vi samtalar om det konkreta. Det är min uppgift att skapa en tillitsfull atmosfär i gruppen så att alla kan vara ärlig med sina känslor och sitt mående. Då kommer resten av sig självt.

Vilken utbildning har du?

Min utbildningsbakgrund är inom konst- och bildvetenskap (fil.kand) och jag har även läst kurser inom pedagogik, retorik och filmvetenskap. Genom Studieförbundet Vuxenskolan Funktionsnedsättning får jag utbildning och handledning för kursledare som jobbar med olika målgrupper med särskilda behov.
”I början är många blyga, obekväma i grupp eller inne i sitt eget skal, men med tiden brukar det släppa. Kreativa verkstaden blir för många en trygg plats där de kan slappna av och vara sig själv"

Vad händer på Kreativa verkstaden?

Deltagarna kommer hit med egna kreativa projekt eller så arbetar man utifrån olika teman vi har. Man väljer själva vilka material och tekniker som man vill uttrycka sig med. Här finns möjlighet att pröva på målning, teckning, skulptering, papper eller textila uttryck.

Alla deltar utifrån egna förutsättningar och det krävs inga förkunskaper. I början är många blyga, obekväma i grupp eller inne i sitt eget skal, men med tiden brukar det släppa.

Kreativa verkstad blir för många en trygg plats där de kan slappna av och vara sig själv. Det är högt i tak och man accepteras som man är. De spontana samtal som ibland uppstår kring bordet är kravlösa, och det går lika bra att sitta tyst och bara lyssna. När deltagarna delar känslor, tankar och erfarenheter så stärker de varandra och växer tillsammans.

Vad är kursens syfte och mål?

Kursdeltagarna här mår psykiskt dåligt på olika sätt och det gör att den kreativa processen är mer intressant än slutresultatet. Mitt mål är att alla ska få uppleva ett kravlöst skapande.

Olika personer har olika mål för sitt deltagande. För en del handlar det om att få struktur i vardagen och delta i ett socialt sammanhang. För andra är syftet att även utveckla sin förmåga att uttrycka sig genom färg och form.

Vissa mår så dåligt när de börjar här att målet är bara att komma till hit och sitta ned i 5 minuter. Sen kan man successivt öka i deltagarens egen takt. Utgångspunkten är alltid deltagarens intressen och behov.

Hur bemöter du deltagare med olika behov och dagsform?

Till exempel om någon är uppe i varv på grund av ångest och stress – eller andra jobbiga känslor – så försöker jag leda in dem på kreativa arbetsuppgifter som är lugnande. Eller omvänt, om någon saknar kraft att komma igång – vilket är vanligt vid depression – så föreslår jag uppgifter med låg ingångströskel.

Jag hade en gång en deltagare som inte hade lust med någonting. Tillsammans kom vi fram till att rita av serierutor var något som funkade. (Det blev också starten på ett personligt skapande som ledde till att hen senare sökte in till en serietecknarskola – och kom in! )

För en del kan det vara svårt att sitta still och fokusera längre stunder på grund av ångest eller andra jobbiga känslor. Då är det ok att gå ut och komma tillbaka – det viktigaste är att man kommer till verkstaden och gör det man orkar.

På vilket sätt kan kreativitet spela roll i återhämtningsprocessen vid psykisk ohälsa?

Det finns intressant forskning i ämnet och jag ser själv hur det spelar en positiv roll för mina deltagare – men på lite olika sätt.

Att hålla på med händerna kan för många vara ett sätt att få ut sina känslor och tankar. För andra fungerar det omvänt – att man får en stunds vila genom att fokusera på något annat än sig själv eller sin livssituation. För en del personer som har det jobbigt med röst-hörning så dämpas rösterna när det fokuserar på en kreativa uppgift.

Att arbeta kreativt med händerna ger också motorisk och kognitiv träning för hjärnan. För personer med svår depression kan det fungera som en form av beteendeaktivering. Ofta har man blivit "låst" både till kropp och psyke, och då blir detta ett sätt att komma igång och bryta cirkeln.

Som konst- och bildvetare lyfter jag gärna upp frågor om bild, form och visuell kommunikation i samhället. Till exempel hur reklam kan påverka den egna självbilden och hur man mår. Deltagarna får då tillfälle att reflektera och diskutera vilket kan ge nya insikter om sig själv.

Allmänt finns det en glädje i att få skapa något konkret och slutföra ett projekt. Det kan upplevas som något stort för en del och då stärks självförtroendet.

Vill du veta mer om kurserna vi har för deltagare i sysselsättning? Läs mer här