Hem

"

"Mellanmålet är en plats att mellanlanda på för att sedan ta sig vidare i livet"

f


SYSSELSÄTTNING OCH STÖDINSATSER FÖR UNGA VUXNA 18–35 ÅR MED PSYKISK OHÄLSA

I STOCKHOLMS LÄN


Vår sysselsättning för unga vuxna 18-35 år med psykisk ohälsa

Mellanmålet Rehab i Stockholm är anordnare av biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen. Vi tar emot deltagare från kommuner i Stockholms län.

LÄS MER


Individuell planering och aktiviteter

Våra deltagare har en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier.

LÄS MER


Coachande stödperson som gör skillnad

För den som behöver extra stöd kan vi erbjuda en egen stödperson att träffa regelbundet. Denna blir då ditt bollplank och stöttar dig utifrån dina önskemål och särskilda behov.

LÄS MERAKTUELLT


VÅRA ÖPPETTIDER*

Mån–fre 10:00–15:00

*Tillfälliga öppettider p.g.a covid-19 
(för att undvika rusningstrafiken)

Vi svarar i telefon från kl 8:30

Följ oss på sociala medier!


Mellanmålets info om covid-19

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och gör förändringar som krävs för att kunna hålla igång vår verksamhet. Läs mer >>

Folkhälsomyndigheten >>

Känner du oro? >>

Krisinformation >>

Mellanmålets kurser hösten 2020

Läs om våra kurser för höstterminen. Samtliga kurser hålls i små grupper, online eller utomhus med tanke på covid-19. Läs mer >>

Fre 30/10 stänger vi kl. 12.30

På alla helgons dag (30/10) har vi halvdag och stänger kl. 12.30 


Mellanmålet Rehab

på 40 sekunder

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag. Vi erbjuder sysselsättning och stödinsatser för personer med psykisk ohälsa i Stockholms län. Här finns möjlighet att pröva sina förmågor, delta i kurser och aktiviteter, och möta andra i ett socialt sammanhang. I utformningen av vår verksamhet fokuserar vi på unga vuxna 18-35 år. Vår personal har kvalificerad utbildning och erfarenhet inom psykosocialt arbete. Våra tillfälliga* öppettider: måndag–fredag 10:00–15:00 *(p.g.a covid-19)

LÄS MER


Din individuella handlingsplan

Som deltagare på Mellanmålet får du arbeta fram en individuell handlingsplan med mål och delmål inom olika områden.

LÄS MER


Vill du få stöd i att söka arbetspraktik eller studier?

Våra stödpersoner har kompetens att ge individanpassat stöd till deltagare som önskar söka arbetspraktik eller studier.

LÄS MER


Ditt personliga  veckoschema 

Ditt individuella veckoschema på Mellanmålet innehåller olika kurser och aktiviteter utifrån dina intressen, behov och personliga mål.

LÄS MER


Så här blir du deltagare på Mellanmålet 

Biståndsbedömd sysselsättning är en form av stöd Socialtjänsten kan ge. För att bli deltagare på Mellanmålet behövs först ett  biståndsbeslut.

LÄS MER


Vår kompetenta personal

 Mellanmålets personalteam har bred kompetens inom socialpsykiatriskt arbete. För vårt kursutbud anlitas pedagoger från Studieförbundet Vuxenskolan. 

LÄS MER


Aktuella kurser
och aktiviteter

Yoga, skrivarverkstad och musik är några av de kurser som finns möjlighet att delta i för dig med biståndsbedömd sysselsättning.

LÄS MER


Boka ett studiebesök hos oss!

Vill du veta mer om vår sysselsättning och se våra nya lokaler i Stadshagen? Välkommen att ringa 08-612 37 91 eller mejla info@mellanmalet.se"Mellanmålet skapar sammanhang som känns meningsfulla genom att allt vi gör har ett tydligt syfte och innehåll"

"Mellanmålet tror på allas inneboende kraft att skapa förändring"


"Vi har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt som gör att vi hittar nya vägar framåt"
Ensam är ingen stark!

Vi har listat tips på organisationer och forum för personer med psykisk och/eller social ohälsa. 

LÄS MER


MELLANMÅLETS TILLFÄLLIGA*

ÖPPETTIDER

Måndag–fredag kl. 10:00–15:00


*För att personal och deltagare ska undvika åka kommunalt i rusningstrafik under coronapandemin har vi ändrat våra öppettider


BESÖKSADRESS 

Strandbergsgatan 61 (Stadshagen)

TELEFON 08-612 37 91 vi svarar från kl. 8:30

E-POST info@mellanmalet.se