Hem


"Mellanmålet är en plats att mellanlanda på för att sedan ta sig vidare i livet"SYSSELSÄTTNING OCH STÖDINSATSER FÖR UNGA VUXNA 18–35 ÅR MED PSYKISK OHÄLSA

I REGION STOCKHOLM


Sysselsättning SoL för unga vuxna 18-35 år med psykisk ohälsa

Mellanmålet Rehab i Stockholm är anordnare av biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen. Vi tar emot deltagare från kommuner i Region Stockholm.

LÄS MER


Individuell planering och aktiviteter

Våra deltagare har en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier.

LÄS MER


Coachande stödperson som gör skillnad

Som deltagare i sysselsättning hos oss får du en egen stödperson. Denna blir ditt bollplank och stöttar dig utifrån dina önskemål och särskilda behov.

LÄS MER
VÅRA ÖPPETTIDER

Måndag–fredag
10:00–15:00

Vi svarar i telefon från 8:30

Kristi himmelsfärd

Onsdag 25/5 10:00-12:30

Torsdag 26/5 stängt

Fredag 27/5 stängt

AKTUELLT

Schema för våren 2021
Vi har som förra terminen NECT, yoga, drama, skrivarkurs med mera.

LÄS MER


MellanMålet Rehab flyttar

Vi kommer att flytta. Mer info kommer.

LÄS MER


Covid-19 information

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och gör de anpassningar som krävs för att kunna hålla igång vår sysselsättning och öppna verksamhet. Läs mer >>


Din individuella handlingsplan

Som deltagare på Mellanmålet får du arbeta fram en individuell handlingsplan med mål och delmål inom olika områden.

LÄS MER


Vill du få stöd i att söka arbetspraktik eller studier?

Våra stödpersoner har kompetens att ge individanpassat stöd till deltagare som önskar söka arbetspraktik eller studier.

LÄS MER


Ditt personliga  veckoschema 

Ditt individuella veckoschema på Mellanmålet innehåller olika kurser och aktiviteter utifrån dina intressen, behov och personliga mål.

LÄS MER


Så här blir du deltagare på Mellanmålet 

Biståndsbedömd sysselsättning är en form av stöd Socialtjänsten kan ge. För att bli deltagare på Mellanmålet behövs först ett  biståndsbeslut.

LÄS MER


Vår kompetenta personal

 Mellanmålets personalteam har bred kompetens inom socialpsykiatriskt arbete. För vårt kursutbud anlitas pedagoger från Studieförbundet Vuxenskolan. 

LÄS MER


Aktuella kurser
och aktiviteter

Yoga, skrivarverkstad och musik är några av de kurser som finns möjlighet att delta i för dig med biståndsbedömd sysselsättning.

LÄS MER


Boka ett studiebesök hos oss!

Vill du veta mer om vår sysselsättning och se våra nya lokaler i Stadshagen? Välkommen att ringa 08-612 37 91 eller mejla info@mellanmalet.se"Mellanmålet skapar sammanhang som känns meningsfulla genom att allt vi gör har ett tydligt syfte och innehåll"

"Mellanmålet tror på allas inneboende kraft att skapa förändring"


"Vi har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt som gör att vi hittar nya vägar framåt"
Ensam är ingen stark!

Vi har listat tips på organisationer och forum för personer med psykisk och/eller social ohälsa. 

LÄS MER