2022-01-17

"Min roll är att lyssna, motivera och vägleda individer som behöver stöd för att få livet att fungera"

2022-01-17

”Ofta är det de till synes små framstegen som kan vara de viktigaste för individen”

2022-01-17

"Som stödperson stöttar jag deltagare i sitt förändringsarbete"

1