2023-11-20

"Det är ok att vara sig själv på MellanMålet"

2023-02-07

"En bra sak med MellanMålet Rehab är att sysselsättning har blivit något som jag själv känner är bra för mig. Som jag själv känner att jag vill gå till."

2022-02-03

"Jag hade varit heltidssjukskriven så många år. Men efter bara några månader på MellanMålet Rehab hade jag kommit tillbaka till 50%"

1