2022-02-28

RACT

Betyder att vi tillsammans med deltagaren tar hjälp av dennes nätverk i återhämtningsprocessen.

2022-02-10

MI - motiverande samtal

Med hjälp av MI kan vi stärka personens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.

2022-02-10

IPS

Vi stöttar deltagaren att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som hen...

2022-02-01

FIT-metoden hjälper oss att ge rätt stöd till våra deltagare i sysselsättning

2022-02-01

Cogmed – ett kognitivt träningsprogram för arbetsminnet

2021-11-24

Vår salutogena grundfilosofi och våra värdeord

1