FAQ

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna

Lokaler och öppettider

Vårt deltagarkafé har öppet måndag–fredag 11:30–14:00. Övriga tider har vi öppet för dig som har ett bokat möte eller går en kurs hos oss.

Tunnelbanans gröna linje till Medborgarplatsen eller röda linjen till Mariatorget. Pendeltåg till Stockholms södra. Buss till Södra station.

Nej, men man kan stanna bilen för att släppa av någon vid Södermalms allén.

Nej, inte till vår besökslokal. Men om du är deltagare i SoL-sysselsättning kan du ta med din hund på promenad tillsammans med din stödperson efter överenskommelse.

Ja, du kan ta med egen matlåda eller mat som du köpt någon annanstans. Vi har mikro där du kan värma din mat och kylskåp där du kan förvara maten.

Du kan maila till info@mellanmalet.se eller ringa 08-612 37 91.

Biståndsbedömd sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

För att bli deltagare på MellanMålet Rehab behöver du först ett beslut om biståndsbedömd sysselsättning enligt SoL. Sysselsättning är ett stöd som Socialtjänsten i en kommun kan ge till personer som lever med psykisk ohälsa som skapar stora svårigheter i vardagen och livet. Kontakta din handläggare inom socialtjänsten för att ansöka om biståndsbedömd sysselsättning.

Ring kommunens växel och be att få prata med en biståndshandläggare. Beskriv din livssituation och be om ett personligt möte för att utreda vilka stödinsatser du har möjlighet att få. Biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen är en form av stödinsats. Om du tycker att det är svårt att kontakta kommunen så kan vi berätta hur man ska gå tillväga under ett studiebesök.

Som deltagare i SoL-sysselsättning får du en egen stödperson. Denna finns till för dig under din hos oss. Det stöd du får beror på vad som är dina behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, söka arbete, praktik eller förbereda sig för studier. Din stödperson kan också delta vid SIP-möten, medverka i diagnosutredningar och stötta i kontakten med myndigheter.

Inom Stockholms stad gäller LOV (Lagen om lagfrihet) vilket innebär att du själv ska få välja vilken sysselsättnings verksamhet du vill börja på. Så berätta för din biståndshandläggare om du vill börja på MellanMålet Rehab. Om du bor i en kranskommun är det kommunen som bestämmer detta.

Våra stödpersoner har kvalificerade utbildningar inom socialpsykiatriskt arbete både på högskolenivå och i form av yrkesutbildningar (YH). Vi har t.ex. socionomer, arbetsterapeuter, behandlingspedagoger och beteendevetare som jobbar hos oss.

Våra kursledare är antingen någon i vår personal som har särskild utbildning, eller externa kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan.

Covid-19

Även om övriga samhället har återgått mer till det normala måste vi inom vård och omsorg fortfarande hålla oss till riktlinjerna som Hälsovårdsmyndigheten har kommit fram till.

Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Tvätta dina händer ofta och använd handsprit.