Organisation

MellanMålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag. Vi är icke-vinstdrivande och medlemmar i Famna (riksorganisationen för idéburen välfärd). Vi erbjuder sysselsättning och stödinsatser till dig som lever med psykisk ohälsa i Region Stockholm. Verksamheten är utformad för dig som är ung vuxen 18–35 år och som har en önskan att på sikt komma ut i praktik, arbete, studier eller annan sysselsättning.

MellanMålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag. Det innebär bland annat att eventuellt ekonomiskt överskott alltid återinvesteras i verksamheten. Vi ingår i koncernen WiljaGruppen sedan år 2015.

MellanMålet Rehab AB har LoV-avtal med Stockholm stad för biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen. Läs mer om det här. Deltagare från andra kommuner i Region Stockholm kommer till oss genom individavtal.

Vi genomför löpande kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9

Ägare

WiljaGruppen AB

Organisationsnummer

556858–9401

Organisationsschema

Organisationsschema för koncernen WiljaGruppen
I WiljaGruppen ingår bolagen MellanMålet Rehab, Misa, Misa Kompetens, Left is Right och Compleo.