2022-02-28

RACT

Betyder att vi tillsammans med deltagaren tar hjälp av dennes nätverk i återhämtningsprocessen.

2022-02-10

MI - motiverande samtal

Med hjälp av MI kan vi stärka personens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.

2022-02-10

IPS

Vi stöttar deltagaren att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som hen...

2022-02-04

Personligt ombud

stöttar dig i att få tillgång till den vård, service och stödinsatser som du har rätt till.

2022-02-04

Telefonjourer, chattar och intresseorganisationer

2022-02-04

NECT-metoden gör upp med självstigma genom gruppsamtal

2022-02-03

"För mig har skrivandet alltid varit en viktig ventil, för att bearbeta känslor, tankar och livet i allmänhet. "

SKRIVARKURS fredagar kl. 10.30—12.00.

2022-02-03

"Alla människor som kommer hit behöver verkligen den här platsen och kurserna är en stor del av det”

2022-02-03

"Jag hade varit heltidssjukskriven så många år. Men efter bara några månader på MellanMålet Rehab hade jag kommit tillbaka till 50%"

2022-02-03

Vad är biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen? (SoL)

2022-02-01

FIT-metoden hjälper oss att ge rätt stöd till våra deltagare i sysselsättning

2022-02-01

”Vår kreativa verkstad är en trygg plats för deltagarna att skapa på och vara sig själva”

Icon123Icon