RACT

2022-02-28 • Våra arbetsmetoder

Startup gc89fb826e 1920
Resursgrupps-ACT (RACT) är en evidensbaserad metodik för samverkan mellan olika vård- och stödgivare. På MellanMålet Rehab innebär detta att vi tillsammans med deltagaren tar hjälp av dennes nätverk i återhämtningsprocessen.
Under arbetet med handlingsplanen skapas målformuleringar. För att deltagaren inte ska kännas helt ensam i arbetet mot alla mål, så kan det behövas stöd från personer i deltagarens nätverk så kallade resurspersoner för att lättare uppnå målen. Ju fler goda relationer utanför relationen stödperson-deltagare desto bättre.

Som ett exempel kan en person som sätter upp hälsomålet att träna regelbundet vara hjälpt av att en resursperson till exempel en anhörig blir träningskompis och tillsammans utför de aktiviteten regelbundet.

Läs mer