2022-02-01

Cogmed – ett kognitivt träningsprogram för arbetsminnet

2022-01-18

"I drama har deltagaren möjlighet att prova på olika roller, utveckla sitt kroppsspråk och prova olika känslor i ett tryggt sammanhang"

2022-01-17

"Min roll är att lyssna, motivera och vägleda individer som behöver stöd för att få livet att fungera"

2022-01-17

”Ofta är det de till synes små framstegen som kan vara de viktigaste för individen”

2022-01-17

"Som stödperson stöttar jag deltagare i sitt förändringsarbete"

Icon123