Nu flyttar MellanMålet Rehab ihop med Misa Stadshagen och Misa Ung

2022-11-07

Södrastation
Under flera år har Misa Stadshagen, Misa Ung och MellanMålet Rehab samarbetat med en gemensam värdegrund att alla kan delta i samhälls- och arbetsliv med rätt stöd. Gemensamt för våra målgrupper är att det ofta finns en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos och även en psykosocial problematik. När vi nu flyttar in under samma tak så kommer vi kunna erbjuda deltagare en ännu bättre möjlighet att utvecklas och få tillgång till mer resurser och kompetens.

Nya lokaler ger nya möjligheter

Nu öppnar vi på nytt och samlar all vår gemensamma kompetens i nyrenoverade lokaler på Fatburs Brunnsgata 16 på Södermalm. Läget vid Södra station kan nås med både den röda och gröna tunnelbanelinjen samt med pendeltåg och bussar. Vårt nya läge kommer att underlätta för många som har svårt att resa kommunalt.   Vi kommer kunna erbjuda ändamålsinriktade aktiviteter med bland annat ett helt nytt kafé, fina kurslokaler och samtalsrum. Utrymmen där deltagarna till exempel kan sitta och använda dator eller knyta nya kontakter. Med fler gemensamma resurser kommer vi att kunna ge deltagare en bredare insats som också bidrar med ett socialt sammanhang. Deltagare kommer att få fler och bättre möjligheter att utvecklas för att kunna ta steget ut i sysselsättning, arbetsträning, anställning eller studier. Vi kommer också att kunna erbjuda ett större utbud med kurser som är både arbetsinriktade, hälsoinriktade eller mer av socialiserande och kreativ karaktär.

Vi kommer också att kunna erbjuda stödsamtal med vår samtalsterapeut samt möjlighet att få träffa studie- och yrkesvägledare.

Vi är tre olika verksamheter med en gemensam inriktning.

Genom att flytta in under samma tak kommer vi att utnyttja vår kompetens och våra resurser maximalt. Meningen är att deltagare lättare ska kunna göra rätt men också vara tryggare i sitt val. Som handläggare hoppas vi att du ska se fördelar som även förenklar ditt arbete. För att göra det tydligt följer här en kort beskrivning av våra respektive verksamheter.