Mindfulness och kreativt skrivande

2022-08-15 • Våra kursledare

Charlotte Jansdotter mindfulness
KREATIVT SKRIVANDE fredagar kl. 10.00—12.00.
MINDFULNESS fredagar kl. 13.00—14.30.
Båda kurserna är öppna för våra deltagare i SoL-sysselsättning. Prata med din stödperson för att anmäla dig. Är du inte deltagare hos oss? Kontakta oss för ett studiebesök eller läs mer.
Charlotte Jansdotter är vår nya kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan. Vi ställde några frågor till henne:

Vad har du för bakgrund?

Jag är socionom, skribent och poet/spoken word artist. Jag uppträder med egenskriven scenpoesi, författar dikter och andra texter, samt skriver på ett längre skönlitterärt projekt. Jag har bland annat uppträtt på Dramaten, Örebro teater, Reginateatern, olika event och kulturfestivaler. Min poesi har vunnit priser i poetry slam och andra skrivartävlingar.

Vad har du för utbildning och erfarenheter?

Jag har en socionomexamen samt flera års utbildning inom skrivande (bl.a. kreativt, skönlitterärt och självbiografiskt skrivande). Jag har också gått en kurs i reflekterande/terapeutiskt skrivande och en kurs i Biblioterapi vid Göteborgs universitet.

Jag har arbetat inom socialt arbete i flera år, främst med människor med olika funktionsvariationer. Jag har också frilansat som scenpoet och skribent.

Vad kommer ni att göra på kursen i "Kreativt skrivande"?

Kreativt skrivande är ett andrum för fritt skrivande i olika former. Du kommer att få pröva på olika övningar och genrer, få konkreta tips och guidning till att skriva på egen hand. Man kan välja att skriva allt från berättelser och dikter till låttexter eller dagboksanteckningar.

Hur kan den främja psykisk ohälsa och återhämtning?

Att skriva kan vara ett sätt att få en paus från allt annat i livet, att få vara i en skapande och avkopplande värld och utvecklas kreativt både språkligt och idémässigt.

Vad kommer ni att göra på kursen "Mindfulness och kreativt reflekterande"?

Vi kommer göra enklare meditationsövningar för att landa i oss själva och nuet. Med hjälp av kreativa inslag kommer vi reflektera över vad vi känner och tänker. Kursen bygger på teori och metod från mindfulness, biblioterapi och reflekterande skrivande och kräver inga förkunskaper. Metoderna kan vara hälsofrämjande, avkopplande och självutvecklande.

Hur kan den främja psykisk ohälsa och återhämtning?

Mindfulness är en metod som kan minska stress och oro. Det är ett sätt att vara medvetet närvarande i nuet och sin kropp, acceptera sig själv och det som är och känna självmedkänsla.

Biblioterapi är att använda böcker och läsning för att öka välbefinnandet. Litteratur och reflekterande samtal om den kan hjälpa människor med psykisk ohälsa på olika sätt. Det kan också ge nya insikter och perspektiv.
Reflekterande skrivande är ett verktyg för att stanna upp och lyssna in sig själv. Man övar sig på att benämna det man känner och tänker och skriva av sig om olika ämnen. Det kan upplevas avlastande och inspirerande.