"Min roll är att lyssna, motivera och vägleda individer som behöver stöd för att få livet att fungera"

2022-01-17 • Vår personal

Susanne 2021
Susanne är arbetsterapeut och en av våra stödpersoner på MellanMålet Rehab sedan 2017. Bland kollegor och deltagare är hon uppskattad för sin kompetens, professionalitet och driv, samt förmåga att fånga upp människor och skapa sociala band. "Hon är allround, strukturerad och socialt aktiv. Hon är den som till exempel tar initiativ att spela spel och pingis med deltagarna", säger kollegan Jeanette Zombrory.

Vi har intervjuat Susanne för att få veta lite mer om hennes bakgrund.


Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Arbetsdagarna på MellanMålet Rehab består av stödsamtal med deltagare för att göra en handlingsplan för utveckling mot arbete, studier eller praktik. I rollen ingår även att ha kontakt och möten med biståndshandläggare och övriga i deltagarens kontaktnät.

Utöver det leder jag kurser för deltagare som till exempel CogMed (ett minnesträningsprogram), och anordnar utflykter med syftet att socialisera och vara ute i samhället.

Men viktigast av allt samtala och interagera med deltagare för att skapa en trygg miljö.

Vad är din roll på MellanMålet Rehab?

Min yrkesroll på MellanMålet Rehab innebär att lyssna, motivera och vägleda individer som av olika anledningar behöver stöd för att få livet att fungera. Det viktigaste är dock att lyssna och ge individer tid att känna sig värdefulla.
”Som arbetsterapeut får jag jobba med hela människan – både fysiskt, psykiskt och praktiskt”

Vad är det bästa med att jobba här?

Det bästa med arbetet på MellanMålet Rehab är att få ta del av olika människors livshistoria och tillsammans med varje deltagare jobba med olika strategier och förutsättningar för att hitta nya vägar i livet. Att vrida och vända på svårigheter och se möjligheter men även att hitta styrkan då deltagaren går i fronten.

Det fina med MellanMålet Rehab är att alla får vara sig själva här. Här är det normalt att visa det som finns därinne utan att bli betraktad som annorlunda.

Vad är din yrkesbakgrund och väg fram tills idag?

Efter pedagogikkurser och en tid på Socialhögskolan så kom jag till insikt att jag ville bli arbetsterapeut: yrket innebär att få jobba med hela människan – både fysiskt, psykisk och praktiskt.

Innan dess så arbetade jag som undersköterska på Fruängens Sjukhem. Det var där jag kom på att jag ville söka in till Karolinska Institutet. Jag hade sett hur fort människor tappar tron och livsgnistan och sin kapacitet när kroppen inte får stimulans och hjärnan kopplar ner.

Efter min utbildning blev jag anställd på Lagunens Center för sinnesstimulering i Stockholm. De tillämpar Snoezelenmetoden och målgruppen är personer med grav intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med rörelsenedsättning och verbala svårigheter.

Metoden går ut på att vistas i olika rumsmiljöer som ger lugn och stimulans. Dessa är specifikt utformade för att ge sinnesstimulering genom till exempel ljus, färger, ljud, musik och dofter.
”Det är roligt att hitta enkla, men kreativa lösningar på lättlösta problem i personens vardag – man ska inte krångla till saker i onödan”.
Jag jobbade sen under 6 år med personer med olika funktionshinder på Zinkensdamms dagliga verksamhet . Efter det blev det Misa Globen med inriktning på LSS och personer inom autismspektrat. I vår inneverksamhet hade jag hand om legoarbeten och aktiviteter såsom dans, musik och skapande.

Annars var min uppgift på Misa Globen att göra kartläggningar, samarbeta med deltagares sociala nätverk samt söka och stötta dem ute i arbetspraktik. Under mina nio år där har jag varit ute på många arbetspraktikplatser, och då bidragit till att minska fördomar och okunskap om autism.

Det var i min yrkesroll på Misa Globen som jag kom i kontakt med Mellanmålet Rehab för första gången. Jag och några kollegor gjorde ett studiebesök och mitt första intryck var positivt. Jag gillade atmosfären och sättet att arbeta med deltagarna. Det kändes harmoniskt och välkomnande, och att på här får man vara sig själv.

Vad är viktiga egenskaper och färdigheter att ha i din arbetsroll?

  • Hjälpa deltagare att bena ut vad som är viktigt i hens vardag och skapa struktur
  • Att se och fokusera på de ljusa kornen som varje deltagare har, för att hitta tillbaka och återfå balansen i vardagen och stötta deltagaren till att ta ett steg i taget men framför allt äga sin egen process.
  • Ha tålamod – allt behöver få ta sin tid!

Vad är dina styrkor?

Tålmodighet och att inte döma ut på förhand
Att tillsammans med människor hitta olika lösningar som leder till utveckling. Det är spännande och utmanande vilket arbetet på Mellanmålet ger mig varje dag.
Att se, lyssna och läsa av människor och deras kroppsspråk
Jag upplever att människor känner sig nog trygga och öppnar upp sig för mig
"Hon sa att hon ville gunga. Jag tog med henne ut till lekparken och hon fick gunga. Minns hur hon sken upp och tappade peruken – vilken glädje!"

Har du någon solskenshistoria från ditt yrkesliv att dela med dig?

När jag jobbade på Fruängens Sjukhem så satt jag många gånger och samtalade med de äldre, kloka och underbara människor som var där. De hade så mycket att säga och lära mig genom vad de upplevt under sina liv.

Jag minns särskilt en äldre dam som var ledsen och jag frågade henne vad hon skulle vilja göra. Hon sa att hon ville gunga. Vi gick ut till lekparken och där fick hon gunga. Jag minns hur hon sken upp och tappade peruken – vilken glädje! Det är i sådana stunder som jag känner att jag gjort ett bra jobb.

Vill du veta mer om våra stödpersoners kompetens?

Kontakta oss på tel. 08-612 37 91 eller mejla info@mellanmalet.se för att boka ett studiebesök!