"Som stödperson stöttar jag deltagare i sitt förändringsarbete"

2022-01-17 • Vår personal

Therese Hedin edited2
Therese är stödperson och samtalsledare för vår NECT-grupp på MellanMålet Rehab. Bland kollegor och deltagare är hon uppskattad för sitt stora engagemang, positiva attityd och kompetens. Vi har intervjuat Therese för att få veta lite mer om hennes bakgrund och tankar om sitt arbete här på MellanMålet Rehab.
(Therese jobbar inte längre hos oss.)

Vad är din utbildningsbakgrund?

Jag har en tvåårig yrkesutbildning inom socialpsykiatriskt rehabiliteringsarbete. Därefter har jag vidareutbildat mig inom Supported Education och Supported Employment, IPS och psykodrama.

Vad är din roll och ansvarsområden?

På MellanMålet Rehab är jag anställd som stödperson och gruppledare. Min roll som stödperson innebär att stötta deltagare i sitt förändringsarbete och i processen att söka praktik, arbete eller studier. Jag leder även MellanMålet Rehabs NECT-grupp (Narrative Enhancement Cognitive Therapy) där deltagarna får kunskaper och samtalar om självstigma vid psykisk ohälsa.
Läs mer om NECT

Vilka personegenskaper är bra att ha i din yrkesroll?

För att vara en bra stödperson behöver man vara ödmjuk, nyfiken, ha bra omvärldsorientering och kunna lyssna in deltagares behov. Det underlättar också om man har en förståelse för vad olika psykiatriska diagnoser kan innebära i praktiken.

”Positiv energi får jag i mötet med deltagare – när framsteg nås, insikter kommer eller bara om en deltagare visar bättre mående"

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Ena arbetsdagen är sällan den andra lik! En dag i veckan leder jag vår NECT-samtalsgrupp. Annars träffar jag enskilda deltagare i en-till-en-möten där vi pratar om nuläget och undersöker om vi jobbar åt rätt håll enligt deltagarens individuella planering. Ofta har jag kontakt och uppföljning med deltagarnas handläggare inom socialpsykiatrin och personer inom psykiatrin. Utöver det letar jag praktikplatser och följer med deltagare på studiebesök.

Vad ger dig motivation och/eller positiv energi i ditt jobb?

Positiv energi får jag i mötet med deltagare – när framsteg nås, insikter kommer eller bara om en deltagare visar bättre mående som resultat av det arbete vi gör tillsammans.

Vad är det bästa sakerna med att jobba och/eller vara anställd på MellanMålet Rehab?

Det finns såklart flera anledningar till varför jag uppskattar MellanMålet Rehab som arbetsplats. Jag vill börja med att nämna den positiva känslan och energin som skapas av våra härliga deltagare och besökare. En lunch blir ofta fylld av många skratt och intressanta diskussioner.

Att få vara behjälplig när en person vill söka sig utåt och framåt är otroligt inspirerande. Det är extra roligt när min kompetens ställs på sin spets och jag får använda min erfarenhet för att göra ett bra jobb. Mina kollegor är också helt underbara.