”Ofta är det de till synes små framstegen som kan vara de viktigaste för individen”

2022-01-17 • Vår personal

Sandra 2
Sandra är utbildad behandlingspedagog och en av våra stödpersoner på MellanMålet Rehab sedan år 2013. Hon har en bred yrkeserfarenhet och kompetens att stötta personer med psykossjukdomar och annan psykisk ohälsa.

Sandra backar inte för svåra situationer eller långa komplicerade processer som kräver nytänkande och att arbeta utanför boxen. Hon är en uppskattad NECT-ledare och bidrar till utveckling och förbättring av verksamheten genom goda idéer och nyfikenhet, säger Malin Sagrén, verksamhetsansvarig på MellanMålet Rehab.

Vi har intervjuat Sandra för att få veta lite mer om hennes bakgrund.

Vad är din roll på MellanMålet Rehab?

Min huvuduppgift är att vara stödperson för deltagare i SoL-sysselsättning, men jag är även metodansvarig för FIT (Feedback Informed Therapy) som alla stödpesoner använder sig av här. Utöver det är jag NECT-kursledare (Narrative Enhancement Cognitive Therapy). Det är en gruppsamtalsmetod som motverkar självstigma vid psykisk sjukdom.

Vad är din utbildnings- och yrkesbakgrund fram tills idag?

Jag har alltid velat jobba med människor, och särskilt med målgruppen personer med psykisk ohälsa. Det beror delvis på egna erfarenheter inom familjen.

Innan jag blev anställd på MellanMålet Rehab år 2013 så studerade jag till Behandlingspedagog (Stadsmissionens uppdragsutbildning vid Ersta Sköndals Högskola). Tidigare har jag drivit egen restaurang, men har också erfarenhet av socialt arbete inom hemtjänsten, Klaragårdens verksamhet för hemlösa och kvinnojouren Terrafem.
"Jag har alltid velat jobba med människor, och särskilt med målgruppen personer med psykisk ohälsa. Det beror delvis på egna erfarenheter inom familjen"

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

På morgonen samlas personalen och gör en ”inpuls” då vi checkar av varandra lite inför arbetsdagen. Sen består min dag mest av inbokade samtal och uppföljningsmöten med deltagare och personer i deras resursnätverk. Det kan vara enskilda samtal, praktikuppföljning ute på arbetsplatser och SIP-möten (Samordnad Individuell Plan). Olika deltagare behöver sen olika stöd från mig. För de som har svårigheter med tider och struktur så har jag ”påminnelselistor”. Genom SMS och telefonsamtal stöttar jag dem att följa sina rutiner.

Som NECT-kursansvarig är jag samtalsledare för en grupp av deltagare som träffas vid tjugo tillfällen. Kursen följer en särskild plan och syftar till att minska egen självstigma vid psykisk sjukdom.

Hur är det att jobba i rollen som stödperson på MellanMålet Rehab?

I början var det svårt för mig att förstå min roll i deltagarnas återhämtningsprocesser. Ofta är det de till synes små framstegen som kan vara de viktigaste för individen. Min roll är att finnas där och stötta, och fungera som bollplank. De handlar om att skapa en god relation och sådant tar tid. Resultatet syns inte utanpå direkt.

Vad är viktiga egenskaper och färdigheter att ha i din arbetsroll?

Att vara nyfiken, lyssnande, inkännande och socialt kreativ. Rollen som stödperson handlar mycket om att skapa goda relationer och ha tålamod. Det kan vara ganska långa processer som jag stöttar deltagare i. Det är också bra att ha baskunskaper om olika psykiatriska diagnoser så man förstår vad olika individer kämpar med. Men det är också viktigt att möta varje person där hen är, utan att ha förutfattade meningar.

Har du någon solskenshistoria från ditt yrkesliv att dela med dig?

En deltagare jag jobbat med i fyra år fick nyligen fast anställning inom det yrke hon är utbildad i. Det var sista pusselbiten för att få ordning på sitt liv och få tillbaka självkänslan. Hon har kämpat i många år med psykisk ohälsa, dålig ekonomi och att bryta ett missbruk. Det har varit många bakslag på vägen, men till slut föll alla bitar på rätt plats. Sedan hon fick anställning vågar hon planera framåt och har även börjat dejta igen. Att klara sig själv ekonomiskt är en form av egenmakt som är viktig!