"En bra sak med MellanMålet Rehab är att sysselsättning har blivit något som jag själv känner är bra för mig. Som jag själv känner att jag vill gå till."

2023-02-07 • Våra deltagare

Tomaz MellanMålet Rehab
Tomaz har en schizofrenidiagnos sedan flera år tillbaka. Han har även gått till andra sysselsättningsverksamheter innan han kom till MellanMålet Rehab. Han berättar om hur vårt bemötande gjorde skillnad för hans återhämtning.

Vad har du fått för stöd på MellanMålet Rehab?

Jag har fått väldigt bra stöd, båda individuellt och i form av kurser. Stödet jag fått är bland annat en stödperson där jag får ett väldigt fint och ödmjukt bemötande. Och som är väldigt anpassat till mig som individ, mina egna resurser och vad jag själv tycker om att göra.

Vad är skillnaden till dina tidigare sysselsättningsverksamheter?

En bra sak med MellanMålet Rehab är att sysselsättning har blivit något som jag själv känner är bra för mig. Som jag själv känner att jag vill gå till. Tidigare har jag haft det väldigt motigt inför sysselsättning men i och med MellanMålet har jag fått en helt annan syn, en helt annan känsla till att gå till min verksamhet. Det har påverkat mig så mycket att jag känner att min tillvaro har blivit mer meningsfull.

MellanMålet Rehab är också ett sammanhang där jag kan känna att jag är trygg även när jag mår sämre. Och att man då kan anpassa det här för mig beroende vilken dagsform jag är i, både i hur jag mår och vad jag förmår att göra. Vissa dagar gör jag mer och andra mindre. Hela tiden uppdaterar jag och min stödperson mitt schema utifrån vad jag känner att jag klarar av den veckan.

Något mer du vill säga?

Att jag nu känner att sysselsättningen är till för min skull och inte andras. Och det gör att tillvaron blir mycket mer givande i stort.

Tomaz har velat berätta sin historia, men har valt att vara anonym. Han heter egentligen något annat och personen på bilden är någon annan.