MellanMålet Rehab nominerad till Visa vägen-priset 2020

2020-05-08 • Priser och utmärkelser

Visa vägen fb
MellanMålet Rehab är nominerad till Visa vägen-priset 2020. Det delas ut av Samhall till organisationer och eldsjälar som går i bräschen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Vi tackar och bugar!
Visa vägens arbetsgivarpris uppmärksammar företag och organisationer som främjar inkludering och öppnande av arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. MellanMålet Rehab är nominerad med följande motiveringen:

"Med sin professionalitet och fina bemötande hos Mellanmålet Rehabs personal så stöttas unga vuxna mellan 18–35 år med psykisk ohälsa till sysselsättning och på sikt ett återupptagande av studier, praktik eller arbete"

Visa vägens urvalskriterier

  • Pristagaren ska vara en god förebild och visa vägen mot en arbetsmarknad där fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta.
  • Pristagaren ska ha arbetat medvetet för att öka mångfalden i arbetslivet genom att skapa nya vägar till arbete för personer med funktionsnedsättning.
  • Verksamheten skall bedrivas inom ramen för en god och utvecklande arbetsmiljö.
  • De aktuella insatserna ska främja nytänkande och vara gynnande och utvecklande för både arbetsgivare och individer.
  • Insatserna ska bedrivas med hållbarhet och långsiktighet.
  • De utförda insatserna ska kunna kvantifieras och spridas. De kan redan ha fått spridningseffekter eller bedöms kunna få det om de lyfts fram och uppmärksammas.
Alla nomineringar granskas av Visa vägen-priset för att säkerställa att de når upp till prisets kriterier. Läs mer om Visa vägen-priset