Integritetspolicy

MellanMålet Rehab AB (556858-9401) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation).

Hemsidan

Cookies IconIcon
MellanMålet Rehab AB använder cookies (elektronisk information om ditt besök) på hemsidan. Vi gör det för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics för att kunna förbättra vår hemsida. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsare.
Google Analytics IconIcon
MellanMålet Rehabs hemsida använder sig av verktyget Google Analytics för att analysera och förbättra din upplevelse och interaktion med vår hemsida. Vi kan inte identifiera dig utifrån denna data. Läs mer om hur Google Analytics hanterar din data.
IP-adress IconIcon
Din IP-adress lagras på servrar på internet. En IP-adress används för att se är hur datorer kommunicerar med varandra och används för att mäta statistik.

Våra deltagare

Hur behandlar vi dina personuppgifter? IconIcon
För att kunna ge dig rätt stöd samlar vi in vissa personuppgifter om dig, av både dig själv och vår uppdragsgivare (exempelvis kommun, stadsdelsförvaltning eller Arbetsförmedling). MellanMålet Rehab samlar enbart in de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra vårt uppdrag, det kan bland annat röra sig om namn, adress, personnummer, mejladress och telefonnummer.
Vem lämnar vi ut dina uppgifter till? IconIcon
Endast berörda medarbetare på MellanMålet Rehab behandlar dina personuppgifter och dessa är bundna av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dina personuppgifter kan komma att föras över till ansvarig uppdragsgivare, till exempel den kommun som har hänvisat dig till oss. De personuppgifter som behandlas av MellanMålet Rehab kan också komma att behöva lämnas ut till tredje part, domstol eller myndighet om det är nödvändigt med hänsyn till rättsliga eller regulatoriska krav.
Hur skyddar vi dina personuppgifter? IconIcon
Säkerheten för dina personuppgifter är av högsta prioritet. MellanMålet Rehab har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från manipulation, förlust, förstörelse samt mot att obehöriga personer får tillgång till dem, bland annat genom SSO, lösenordskryptering och begränsad åtkomst. Dina personuppgifter kommer att lagras på servrar inom EU och kommer inte föras över till något land utanför EU.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? IconIcon
MellanMålet Rehab sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Efter avslutat uppdrag arkiveras uppgifterna i 2 år enligt Socialtjänstlagen (SoL) och upp till 6 månader enligt Arbetsförmedlingens allmänna bestämmelser. Därefter raderas de från MellanMålet Rehabs arkiv.
Dina rättigheter IconIcon
Du är alltid välkommen att kontakta MellanMålet Rehab för att begära ut en förteckning över vilka personuppgifter vi behandlar om dig, samt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning).

Du har även rätt att begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Du har även en rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Förfrågningar avseende radering, rättelse eller tillgång till dina personuppgifter skickas till dataskyddsombudet: dso@mellanmalet.se eller telefonnummer 08-612 37 91
MellanMålet Rehab GDPR integritetspolicy

Synpunkter?

Om du har några synpunkter avseende MellanMålet Rehabs behandling av personuppgifter vill vi förstås gärna att du kontaktar oss, så att vi kan se över vår personuppgiftsbehandling och korrigera eventuella brister.

Du kan också vända dig till datainspektionen: datainspektionen@datainspektionen.se