MellanMålet Rehab är en plats att mellanlanda på för att ta sig vidare i livet

Sysselsättning och stödinsatser för unga vuxna 18–35 år med psykisk ohälsa i region Stockholm

Ditt stöd på MellanMålet Rehab

Individuell planering och aktiviteter
Du får en individuell planering och veckoschema utifrån dina egna behov och mål.
Coachande stödperson som gör skillnad
Som deltagare i sysselsättning hos oss får du en egen stödperson att träffa regelbundet.
Stöd i att söka praktik, jobb eller studier
Vi stöttar dig att komma vidare till praktik, jobb eller studier.

Boka ett studiebesök hos oss!

Vill du veta mer om vår sysselsättning och se våra lokaler på Södermalm? Välkommen att kontakta oss!
MellanMålet Rehab Sysselsättning

Våra avtal

Du som vill ha stöd från MellanMålet Rehab behöver ett biståndsbeslut om sysselsättning från socialtjänsten. Vi har ramavtal med Stockholms stad och Järfälla kommun. Om du bor i någon av Stockholms kranskommuner går det bra att göra ett Individavtal.

I utformningen av vår verksamhet har vi särskilt beaktat unga vuxnas behov och intressen.
Sysselsättning

MellanMålet Rehab är ett idéburet företag som är icke-vinstdrivande

Det viktigaste målet är att du som deltagare kommer vidare till ett självständigt och innehållsrikt liv. Vi fokuserar på det som fungerar och stärker dig. Vi ser möjligheter, styrkor och tillgångar. Vi lyfter dina positiva egenskaper, vi uppmuntrar och arbetar för att stärka din tro till din egna förmåga. Läs mer

All eventuell vinst återinvesteras alltid i verksamheten.

Våra värdeord och filosofi har i grunden ett så kallat salutogent perspektiv. Det innebär att vi i vår verksamhet fokuserar på vad som bidrar till och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (jfr. patogenes som står i fokus inom sjukvård). Läs mer

MellanMålet Rehabs värdeord

Meningsfullhet

Vi skapar sammanhang som känns meningsfulla genom att allt vi gör har ett tydligt syfte och innehåll

Utveckling

Vi har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt som gör att vi hittar nya vägar framåt

Egenkraft

Vi tror på allas inneboende kraft att skapa förändring