Om oss

Om oss


MellanMålet Rehab är ett idéburet socialt företag som är icke-vinstdrivande. Det viktigaste målet är att våra deltagare kommer vidare till ett självständigt och innehållsrikt liv. Vår organisationsfilosofi har ett salutogent perspektiv som genomsyrar allt vi gör. Meningsfullhet, utveckling och egenkraft är våra tre värdeord. LÄS MER


Vår besökslokal

Vår verksamhet finns i öppna lokaler på Strandbergsgatan 61 i Stadshagen i Stockholm. 

SE BILDER


Vår personal

Vår personal har olika högskoleexamen och yrkesutbildnignar inom socialpsykiatriskt arbete, psykologi och pedagogik. Alla verkar under sekretess vilket innebär att vi har tystnadsplikt enligt lag.

Externa kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan anlitas för några av våra aktiviteter och kurser.

LÄS MERVår organisation

MellanMålet Rehab AB är ett registrerat  socialt företag som erbjuder sysselsättning och stödinsatser för personer som lever med psykisk ohälsa i Region Stockholm. I utformningen av vår verksamhet har vi särskilt beaktat unga vuxna 18–35 år. 

Vi är medlemmar i Famna –Riksorganisationen för idéburen omsorg och välfärd.

LÄS MERVill du veta mer om MellanMålet Rehab?

Kontakta oss för ett studiebesök på tel. 08-612 37 91 eller mejla info@mellanmalet.se