SET

2023-08-25 • Våra kurser

MellanMålet Rehab SET social och emotionell träning
På MellanMålet Rehab erbjuds våra deltagare i sysselsättning att delta i SET. Det är en kurs där ni övar på olika strategier som man kommer ha nytta av på arbetsplatser.
SET står för social och emotionell träning. Det innebär att man genom struktur kan öva in olika strategier för att öka sin sociala kompetens.

Många arbetsplatser ställer ofta höga krav på att man ska kunna samarbeta, skapa relationer, hantera konflikter, lösa problem, passa in i gruppen och lära sig nya saker. Det kan kännas svårt att försöka klara alla dessa förväntningar. Därför behöver vi ofta träna på detta.

Vi är en sluten grupp (det går inte att hoppa in mitt i terminen) på max 8 deltagare och 2 kursledare.