Covid-19

2021-12-28 • Info

Corona g73cc825e2 1920
Vi håller oss löpande uppdaterade om Folkhälsomyndighetens riktlinjer och gör de förändringar som krävs för att kunna hålla igång vår öppna verksamhet. Vi informerar också personal och deltagare om de råd som ges för att hindra smittspridning.

För att minimera risken för smittspridning önskar vi att alla våra besökare och deltagare gör följande:

 • Stanna hemma ifall du känner dig sjuk! Ring din stödperson om du känner dig osäker.
 • Använder munskydd om det är svårt att hålla avstånd. Vi har munskydd som alla får använda.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. När du kommer in utifrån, innan du ska äta och efter toalettbesök.
 • Använd handsprit som ett komplement till tvål.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk som du sen kastar.
 • Håll en armlängds avstånd till andra personer.
 • Om du kan, gå eller cykla istället för att ta kollektivtrafiken.
Covid-19

Det här gör vi på MellanMålet Rehab för att förhindra smittspridning:

Vi har öppet och anpassar verksamheten allt eftersom Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras. Vi har bland annat:
 • Börjat använda munskydd när det inte går att hålla distans. Vi rekommenderar alla våra besökare att göra detsamma.
 • Satt upp information om hur man använder munskydd korrekt
  Möblerat om i våra mötesrum, kontor och kafé så att vi inte sitter så nära varandra
 • Satt upp information om hur man undviker att sprida viruset
 • Pratat med alla deltagare, personal och kursledare om vikten att tvätta händerna ofta och att stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk
 • Börjat hålla personal- och deltagarmöten digitalt, via telefon eller utomhus
 • Placerat ut handsprit på flera ställen i lokalen
 • Uppmuntrat personalen att jobba hemifrån i större utsträckning
 • Skärpt våra städrutiner, desinficerar handtag och andra ytor
 • Håller våra kurser utomhus, via webben eller i större lokaler där man lätt kan hålla avstånd till varandra samt i små grupper
 • Ändrat våra öppettider (mån-fre 10.00-15.00) så att personal och deltagare inte behöver åka i kollektivtrafiken under rusningstid

Var kan jag hitta mer info?

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du hitta svar på dina frågor om covid-19. Där finns även info på flera olika språk.
En annan informativ sida är krisinformation.se