8 mars, våld i nära relationer

2024-03-08

Women 7885757 1280
Varje år den 8 mars uppmärksammar man ojämställdheten som finns i världen. Det senaste året har vi på MellanMålet Rehab och hela koncernen arbetat med våld i nära relationer. Ett stort problem som behöver uppmärksammas.
All personal har bland annat gått NCK:s (nationellt centrum för kvinnofrid) webbutbildning om våld i nära relationer, vi använder oss av FOV (formuläret Frågor om våld) framtaget av Västra Götaland regionen, alla chefer utbildas i ”Agera som kollega eller chef” av Jämställdhetsmyndigheten samt att all personal har gått en föreläsning med Linn Moser Hällen.

Enligt Brå (Brottförebyggande rådet) har var fjärde kvinna någon gång utsatts för våld av en partner eller före detta partner. Samtidigt är mörkertalet stort, eftersom det är särskilt svårt att berätta eller anmäla när gärningspersonen är en närstående.

Statistik om våld i nära relationer länk

Stöd till dig som är våldsutsatt, anhörig eller våldsutövare länk