Personligt ombud

SAMÄLLSSTÖD

Personligt ombud – visar vägen till vård, service och samhällsstöd

Det kan ibland kännas svårt att hitta och få rätt vård, service och stöd från samhället. Då finns möjligheten att kostnadsfritt få hjälp av ett personligt ombud via din kommun. Denna service vänder sig till dig som har en omfattande och långvariga psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år.


Vad är ett personligt ombud? 

Personligt ombud är en kostnadsfri kommunal service. Den vänder sig till dig över 18 år och som har en omfattande och långvariga psykisk funktionsnedsättning. 

Ett personligt ombud jobbar på ditt uppdrag utifrån dina önskemål och behov. Den har tystnadsplikt och för inga journaler eller liknande.

Det personliga ombudets uppgift är att stötta dig i att få tillgång till den vård, service och stödinsatser från samhället som du har rätt till. 

Det personligt ombudet kan däremot inte besluta om insatser eller ta över olika myndigheters ansvar för samordning. De utför inte heller vård eller behandling. 

Personligt ombud och är ingen biståndsbedömd insats i sig, utan en kostnadsfri samhällsservice.

Mer info: www.personligtombud.se


”Jag ser inte mitt personliga ombud som en myndighetsperson. Hon lyckas förmedla att hon är för mig som brukare – hon står på min sida. Man kan komma till henne med många olika praktiska saker. Sjukvården och psykiatripersonalen är mer begränsade. Om jag anlitar ombudet så kan hon verka över hela området”


Vad kan ett personligt ombud göra för mig?

Tillsammans med ditt personliga ombud bestämmer ni hur ni skall jobba ihop. Här är några exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Ge information om samhällets olika stödformer som kan vara aktuella för dig
  • Söka vård, eller komma vidare om du inte är nöjd med den du får idag
  • Fylla i blanketter och ansökningar för att få stödinsatser från kommun och myndigheter
  • Överklaga myndighetsbeslut och på annat sätt stötta dig i att hävda dina rättigheter
  • Utifrån dina behov och önskemål få myndigheter och vård att samverka


Hur får jag ett personligt ombud?

Du kan ansöka om att få ett personligt ombud hos din kommun. Kontakta Socialtjänsten där för mer information och ansökan. Om du bor i Stockholm Stad kan du vända dig hit:

Kontaktcenter Funktionsnedsättning

Tel.nr: 08-508 11 508

E-post: kc.funktionsnedsattning@stockholm.se


Om du tycker att det är svårt att ta kontakt och ansöka om ett personligt ombud kan du be någon att hjälpa dig!


MER LÄSNING


TIPS

Ensam är ingen stark – tips på forum och organisationer

LÄS MER >>


ARTIKEL

Mellanmålets salutogena grundfilosofi

LÄS MER >>


ARTIKEL

Biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

LÄS MER >>


ARTIKEL

"Metodverktyget FIT hjälper oss att ge våra deltagare rätt stöd"

LÄS MER >>


INTERVJU

”Mitt arbete innebär att vrida och vända på svårigheter och se möjligheter”

LÄS MER >>