Sysselsättning SoL

Sysselsättning enligt SoL

Har du rätt till sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)? Då har du möjlighet att bli deltagare här på Mellanmålet Rehab. Vi vänder oss till dig runt 18–35 år som är sjukskriven eller arbetslös på grund av psykisk ohälsa, men vill komma vidare i livet. 


VAD Sysselsättning enl. SoL

VEM Unga vuxna 1835 år med psykisk ohälsa i Region Stockholm

VAR Strandbergsgatan 61, Stockholm

NÄR Dagtid måndag–fredag

HUR LoV-avtal eller Individavtal*

*Mellanmålet Rehab AB har LoV-avtal med Stockholms Stad. Våra deltagare från andra kommuner kommer till oss genom Individavtal.


Mellanmålet Rehab är anordnare av biståndsbedömd sysselsättning enligt SocialtjänstlagenVår personal har olika kompetenser inom socialpsykiatriskt arbete, psykologi och pedagogik. Vi tar emot deltagare från Stockholms Stads stadsdelsförvaltningar genom LoV-avtal och från kranskommuner genom Individavtal. I utformningen av vår verksamhet har vi särskilt beaktat unga vuxnas behov och intressen.

All personal på Mellanmålet verkar under sekretess och har tystnadsplikt!

Din sysselsättning på Mellanmålet Rehab

Varje deltagare har en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier.

  • Coachande stödperson

Våra deltagare i sysselsättning får en egen stödperson att träffa regelbundet. Denna fungerar både som bollplank och praktiskt stöd. Behovet av stöd vet vi kan variera över tid, så efter överenskommelse kan vi öka, minska eller förändra stödet utifrån aktuella behov och önskemål. Våra stödpersoner >>

Vi använder oss av metodverktyget FIT för att ge rätt individanpassat stöd. Läs mer >>


  • Individuell handlingsplan

Utöver en genomförandeplan får våra deltagare arbeta fram en individuell handlingsplan. Den har en helhetssyn på återhämtning vid psykisk ohälsa och du får hjälp att formulera personliga delmål inom olika livsområden som är meningsfulla för dig.


  • Personligt veckoschema 

Ditt individuella veckoschema innehåller stärkande aktiviteter med inriktning mot hälsa och återhämtning. Här finns även möjlighet att delta i kurser/aktiviteter i ett socialt sammanhang!

Aktuella kurser och aktiviteter >>


  • Stöd i att söka arbetspraktik, jobb eller studier

Om ditt mål är att söka extern arbetspraktik, jobb eller studier ellersysselsättning så har vår personal särskild kompetens att stötta dig i den processen. 


Så här blir du deltagare på Mellanmålet

För att bli deltagare på Mellanmålet behöver du först ett biståndsbeslut om sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen). Det är en insats som kommuner kan ge till personer med psykisk ohälsa som ger stora svårigheter att leva som andra. Det är handläggare inom kommunens socialtjänst som beviljar en sådan ansökan. Läs mer >>


Gör så här

Kontakta din handläggare inom socialtjänsten och be om att få ansöka om biståndsbedömd sysselsättning.

Har du inte tidigare haft kontakt med Socialtjänsten i din kommun? Gör så här:

  1. Ring kommunens växel och be att få prata med en biståndshandläggare.
  2. Be om ett personligt möte.
  3. Beskriv din livssituation och fråga om du har möjlighet att ansöka om biståndsbedömd sysselsättning (och eventuellt andra stödinsatser du kan ha rätt till)


Kontakta oss för mer information eller boka ett studiebesök!

Kontakta oss på 08-612 37 91 eller mejl info@mellanmalet.se för mer information och/eller bokning av studiebesök.

Vi håller till i nya lokaler på Strandbergsgatan 61 på Kungsholmen i Stockholm. Välkommen på studiebesök!

Fler kontaktuppgifter och karta >>Ring 08-612 37 91

och boka ett studiebesök

hos oss!

Vill du veta mer om vår biståndsbedömda sysselsättning och se våra lokaler? Kontakta oss på tel. 08-612 37 91 eller mejla till info@mellanmalet.se"Min sysselsättning på Mellanmålet ger mig ett sammanhang där jag är trygg även när jag mår sämre. Framför allt känns det som att den finns till för min skull och inte andras"

DELTAGARE PÅ MELLANMÅLET"Stödet jag fått har gjort att jag känner mig tryggare socialt i perioder när jag liksom dragit mig för att träffa andra människor. Jag har märkt att det är något jag mår bra av, att träffa andra"

DELTAGARE PÅ MELLANMÅLET