Personal

Om oss


Vår personal

Vår personal har olika högskoleexamen och yrkesutbildningar inom socialpsykiatriskt arbete, psykologi och pedagogik. Vi verkar under sekretess vilket innebär att vi har tystnadsplikt enligt lag. Externa kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan anlitas för några av våra aktiviteter och kurser.MALIN SAGRÉN

Verksamhetschef / Socionom  

Malin är MellanMålet Rehabs verksamhetschef. Hon är utbildad Socionom och har tidigare varit anställd på Misa.

Har du frågor om Mellanmålet Rehabs SoL-sysselsättning och stödinsatser för deltagare? Välkommen att kontakta henne! 

E-post: malin.sagren@mellanmalet.se

Telefon076-1163496
SANDRA TOGNELLI-BERGGREN

Stödperson / Behandlingspedagog YH 

Sandra är stödperson för deltagare i sysselsättning, NECT-kursledare och vår metodansvarig för FIT (Feedback Informed Therapy). Hon är utbildad Behandlingspedagog på Stadsmissionens uppdragsutbildning vid Ersta Sköndals Högskola. Övriga kurser/kompetenser: suicidprevention, NPF, IPS, Psykiatriska diagnoser och MI.

Läs mer om Sandras bakgrund och kompetens >>

E-post: sandra.tognelliberggren@mellanmalet.se

Telefon: 076-1163348
SUSANNE SAMUELSSON

Stödperson / Arbetsterapeut

Susanne är stödperson för deltagare i sysselsättning, skyddsombud och kursledare för CogMed och utflyktsgruppen. Hon är utbildad Arbetsterapeut vid Karolinska Institutet, och har även studerat vid Socialhögskolan och Pedagogiska institutet i Stockholm. Övriga kurser/kompetenser: psykisk ohälsa, suicidprevention, pedagogik, MI, och Supported Employment.

Läs mer om Susannes bakgrund och kompetens >>

E-post: susanne.samuelsson@mellanmalet.se

Telefon: 076-1163514
ANNA-KARIN LANNEK-EGEBARK

Stödperson / Beteendevetare

Anna-Karin är stödperson för deltagare i sysselsättning och NECT-kursledare. Hon är utbildad beteendevetare vid Mälardalens högskola (fil. kand. psykologi). Övriga kurser/kompetenser: handledare för Psyk-E bas, Motiverande Samtal (MI) , Individual Placement and Support (IPS) och suicidprevention. 

E-postannakarin.lannek@mellanmalet.se

Telefon: 076-1163340
KAMILLA WESTERBERG

Stödperson / Behandlingspedagog YH 

Kamilla är stödperson för deltagare i sysselsättning. Hon är utbildad Behandlingspedagog på Stadsmissionens uppdragsutbildning vid Ersta Sköndals Högskola. Övriga kurser och kompetenser: socialpsykologi, Individual Placement and Support (IPS), Motiverande samtal (MI), Psykiatriska diagnoser, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och Suicidprevention. 

E-post: kamilla.westerberg@mellanmalet.se

Telefon: 076-1163040
LIVIA BENSON

Stödperson / Socionom

Livia är stödperson för deltagare i sysselsättning. Hon är utbildad socionom vid Ersta Sköndal högskola, och har tidigare arbetat som socialsekreterare inom socialtjänsten och som kurator på psykiatrisk öppenvårdsmottagningÖvriga kurser och kompetenser: Supported Employment (SE), Feedback Informed Treatment (FIT), suicidriskbedömning och suicidprevention. 

E-post: livia.benson@mellanmalet.se 
Telefon: 076-1163110VANJA FJELLMAN (föräldrarledig)

Stödperson / Socionom 

Vanja är stödperson för deltagare i sysselsättning 

Hon är utbildad Socionom vid Stockholms universitet med inriktning på socialpedagogik. Övriga kurser/kompetenser

psykologi, IPS (individual Placement and Support), BAM (Bättre Arbetsmiljö), Aktion Livräddning och självmordsprevention.


THERESE HEDIN (föräldrarledig)

Stödperson / Socialpsykiatrisk rehabilitering YH 

Therese är stödperson för deltagare i sysselsättning och NECT-kursledare. Hon har gått yrkesutbildningen Socialpsykiatrisk rehabilitering. Övriga kurser/kompetenserSupported Education, Supported Employment, IPS och psykodrama. 

Mer om Therese kompetens här >>
KOSTAS ASIKLARIS

IT-ansvarig

E-postkonstandinos.asiklaris@mellanmalet.se

Telefon: 076-1163345
EMILIA LUKKARINEN

Kommunikatör

E-post: emilia.lukkarinen@mellanmalet.se

Telefon: 076-1015050"Med sin professionalitet och fina bemötande hos Mellanmålet Rehabs personal så stöttas unga vuxna mellan 18–35 år med psykisk ohälsa till sysselsättning och på sikt ett återupptagande av studier, praktik eller arbete"

Nominering till Visa vägen priset 2020
LÄS MER >>