Organisation

Om oss

Vår organisation

MellanMålet Rehab AB är ett registrerat socialt tjänsteföretag som erbjuder sysselsättning och stödinsatser för personer som lever med psykisk ohälsa i Region Stockholm. Vi är icke-vinstdrivande och är medlemmar i Famna (Riksorganisationen för idéburen välfärd). I utformningen av vår verksamhet har vi särskilt beaktat unga vuxna 18–35 år som har en önskan att på sikt komma ut i praktik, arbete, studier eller annan sysselsättning.


MellanMålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag. Det innebär bl.a. att eventuellt ekonomiskt överskott alltid återinvesteras i verksamheten. Vi ingår i WiljGruppen sedan år 2015. 


MellanMålet Rehab AB har LoV-avtal för biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen i Stockholms Stad. Deltagare från andra kommuner i Region Stockholm kommer till oss genom Individavtal.


Vi genomför löpande kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9


Ägare

WiljGruppen AB


Styrelse

Lennart Jönsson, VD och styrelseordförande

Hans Boström, vice VD och styrelseledamot

Ida Thorell, styrelseledamot


Organisationsnummer

556858–9401