Nyheter

Nyheter och på gång i verksamheten

2021-01-13

Aktuella kurser våren 2021 för deltagare i sysselsättning


Publicerad 

Vår personal har olika utbildningar inom socialpsykiatriskt arbete, psykologi och pedagogik. Vi verkar under sekretess vilket innebär att vi har tystnadsplikt enligt lag. Externa kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan anlitas för några av våra aktiviteter och kurser.

Covid-19 information

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och gör de anpassningar som krävs för att kunna hålla igång vår sysselsättning och öppna verksamhet. Läs mer >>MELLANMÅLETS

ÖPPETTIDER*

Måndag–fredag 10:00–15:00


BESÖKSADRESS 

Strandbergsgatan 61 (Stadshagen)

TELEFON 08-612 37 91 vi svarar från kl. 8:30

E-POST info@mellanmalet.se

*För att personal och deltagare ska undvika åka kommunalt i rusningstrafik under coronapandemin har vi tillfälligt ändrat våra öppettider