FAQ

Vanliga frågor

Vilka tider är Mellanmålet öppet för deltagare och besökare?

SVAR: För tillfället är våra öppettider måndag–fredag 10:00–15:00 på grund av Covid-19. Syftet är att personal och deltagare inte ska åka kommunalt i rusningstrafik. I samband med helgdagar och röda dagar kan avvikande öppettider förekomma. 


Kan jag ta med hund till Mellanmålet?

SVAR: Nej, inte till vår besökslokal. Är du deltagare i sysselsättning kan du ta med din hund på promenad med din stödperson efter överenskommelse. 


Kan jag ta med egen mat och äta på Mellanmålet?

SVAR: Ja! Det går bra att ta med egen matlåda, eller mat du köpt någon annanstans. Här finns micro så du kan värma din mat.


Vilken kompetens har personalen?

SVAR: Våra stödpersoner har kvalificerad utbildning inom socialpsykiatriskt arbete som t.ex. socionomer, arbetsterapeut, behandlingspedagoger, beteendevetare och socialpsykiatrisk rehabilitering. Externa kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan anlitas för vissa kurser och aktiviteter. 

Hur blir man "deltagare i sysselsättning" på Mellanmålet Rehab?

SVAR: För att bli deltagare på Mellanmålet Rehab behövs först ett beslut om biståndsbedömd sysselsättning enligt SoL. Sysselsättning är ett stöd som Socialtjänsten i en kommun kan ge till personer som lever med psykisk ohälsa som skapar stora svårigheter i vardagen och livet. Kontakta din handläggare inom socialtjänsten för att ansöka om biståndsbedömd sysselsättning.

Har du inte tidigare haft kontakt med Socialtjänsten i din kommun? Gör så här: ring kommunens växel och be att få prata med en biståndshandläggare inom Socialtjänsten. Beskriv din livssituation och be om ett personligt möte för att utreda vilka stödinsatser du har möjlighet att få – biståndsbedöms sysselsättning enlig Socialtjänstlagen är en form av stödinsats.


Vad kan man göra utan biståndsbeslut på Mellanmålet?

SVAR; Om du saknar biståndsbeslut kan du bli medlem i den ideella Intresseföreningen Mellanmålet (100 kr/år). Du har då möjlighet att besöka våra lokaler och kafé under ordinarie öppettider. Föreningen anordnar ibland aktiviteter som är gratis för medlemmar – se föreningens anslagstavla på Mellanmålet. 


Har du fler frågor?

Välkommen att kontaka oss direkt på tel. 08-612 37 91 eller mejla info@mellanmalet.se

Eller använd kontaktformuläret här till höger.

 
 
 

Covid-19 information

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och gör de anpassningar som krävs för att kunna hålla igång vår sysselsättning och öppna verksamhet. Läs mer >>MELLANMÅLETS

ÖPPETTIDER*

Måndag–fredag 10:00–15:00


BESÖKSADRESS 

Strandbergsgatan 61 (Stadshagen)

TELEFON 08-612 37 91 vi svarar från kl. 8:30

E-POST info@mellanmalet.se

*För att personal och deltagare ska undvika åka kommunalt i rusningstrafik under coronapandemin har vi tillfälligt ändrat våra öppettider