FAQ

Vanliga frågor

COVID-19

Vad gör ni för att motverka covid-19?

SVAR Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har vidtagit flera åtgärder. Läs mer >>


LOKALER OCH ÖPPETTIDER

Öppettider – när får deltagare och besökare vara här?

SVAR: För tillfället är våra öppettider måndag–fredag 10:00–15:00 på grund av Covid-19. Syftet är att personal och deltagare inte ska åka kommunalt i rusningstrafik. I samband med helgdagar och röda dagar kan avvikande öppettider förekomma. 


Kan jag ta med mig min hund?

SVAR: Nej, inte till vår besökslokal. Men om du är deltagare i SoL-sysselsättning kan du ta med hund på promenad tillsammans med din stödperson (efter överenskommelse). 


Kan jag ta med egen mat och äta här?

SVAR: Ja! Det går bra att ta med egen matlåda, eller mat du köpt någon annanstans. Här finns micro så du kan värma din mat.


BISTÅNDSBEDÖMNDA SYSSELSÄTTNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL)

Hur blir man deltagare i SoL-sysselsättning hos er?

SVAR: För att bli deltagare på Mellanmålet Rehab behövs först ett beslut om biståndsbedömd sysselsättning enligt SoL. Sysselsättning är ett stöd som Socialtjänsten i en kommun kan ge till personer som lever med psykisk ohälsa som skapar stora svårigheter i vardagen och livet. Kontakta din handläggare inom socialtjänsten för att ansöka om biståndsbedömd sysselsättning.

Har du inte tidigare haft kontakt med Socialtjänsten i din kommun? Gör så här: ring kommunens växel och be att få prata med en biståndshandläggare inom Socialtjänsten. Beskriv din livssituation och be om ett personligt möte för att utreda vilka stödinsatser du har möjlighet att få – biståndsbedöms sysselsättning enlig Socialtjänstlagen är en form av stödinsats.


Vad kan jag få hjälp med som deltagare i SoL-sysselsättning?

SVAR Som deltagare i SoL-sysselsättning får du en egen stödperson. Denna finns till för dig under din hos oss. Det stöd du får beror på vad som är dina behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, söka arbete, praktik eller förbereda sig för studier. Din stödperson kan också delta vid SIP-möten, medverka i diagnosutredningar, och stötta i kontakten med myndigheter.


Vad kan man göra utan biståndsbeslut på MellanMålet Rehab?

SVAR Om du saknar biståndsbeslut kan du bli medlem i Intresseföreningen Mellanmålet för 100 kr per år. Du har då möjlighet att vistas i MellanMålet Rehabs lokaler och kafé under ordinarie öppettider. Föreningen anordnar ibland aktiviteter som är gratis för medlemmar – se föreningens anslagstavla på Mellanmålet för aktuell information.


Om jag är deltagare i SoL-sysselsättning kan jag även delta i Intresseföreningen Mellanmålets aktiviteter också? 

SVAR Ja. Som deltagare i SoL-sysselsättning på MellanMålet Rehab så blir du automatiskt medlem i Intresseföreningen Mellanmålet och kan delta kostnadsfritt i deras aktiviteter.


ÖVRIGA FRÅGOR

Vilken kompetens har er personal?

SVAR Våra stödpersoner har kvalificerade utbildningar inom socialpsykiatriskt arbete både på högskolenivå och i form av yrkesutbildningar (YH). Vi har t.ex. socionomer, arbetsterapeuter, behandlingspedagoger och beteendevetare som jobbar hos oss. Läs mer >>


Vilken kompetens har era kursledare?

SVAR Våra kursledare är antingen någon i vår personal som har särksild utbildning, eller externa kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan. 

Har du andra frågor?

Välkommen att kontaka oss direkt på tel. 08-612 37 91 eller mejla info@mellanmalet.se

Eller använd kontaktformuläret här till höger.