Organisationer och forum

Organisationer och forum

Ensam är ingen stark!

Här har vi samlat tips på organisationer och forum för personer och anhöriga som lever med psykisk och/eller social ohälsa, samt telefonjourer och chattar för dig som mår dåligt och behöver prata med någon.

För frågor om psykiatrisk vård och behandling ring tel. 1177 Vårdguiden (öppet dygnet runt).


Telefonjourer och chattar


Akuta situationer

Behöver du få ett snabbt svar om var du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Om det är akut med fara för liv eller skada ring 112.


Mind Självmordslinjen 90 101

Det är inte ovanligt att ha självmordstankar – det är viktigt att du som mår dåligt får stöd!

Öppet: dygnet runt alla dagar

Telefon: 90 101

Webb: www.mind.se  

Chatt: https://chat.mind.se/


Tiliachatten

Här kan du som är ung/ung vuxen och behöver stöd chatta med oss. 

Öppet: varje kväll, året om 19:00–22:30

Telefon: --

Webb/chattteamtilia.se/chatt/


Nationella Hjälplinjen 020-22 00 60

Hjälplinjens telefonjour har öppet  och erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris (eller närstående).

Öppet: alla dagar 13:00-22:00

Telefon: 020-22 00 60

Webb: www.hjalplinjen.se


Brottsofferjouren 0200-21 20 19

För dig som är utsatt för brott, anhörig eller vittne till brott.

Öppet: 9:00-16.00 måndag-fredag (lunchstängt 12:00-13:00)

Telefon: 0200-21 20 19

Webb: www.brottsofferjouren.se/hjalp-och-stod


Jourhavande Kompis --> chatt

Jourhavande kompis är en chattjour för unga upp till 25 år som drivs av Röda Korsets ungdomsförbund

Öppet: mån-fre 18:00-22:00, lör-sön 14:00-18:00

Telefon: --

Webb/chatt: www.rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis


Jourhavande Medmänniska 08–702 16 80

Jourhavande Medmänniska är en telefonjour för alla som behöver någon att tala med kvällar och nätter.

Öppet: 21:00-06:00 alla dagar

Telefon: 08–702 16 80

Webb: www.jourhavande-medmanniska.se


Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld, eller är vän/anhörig.

Öppet: dygnet runt alla dagar

Telefon: 020-50 50 50

Webb: www.kvinnofridslinjen.se


Kyrkans Jourtjänst 031-800 650

Kyrkans jourtjänst erbjuder alla (oavsett trosuppfattning) stöd i svåra situationer när du behöver prata med någon. Du kan ringa eller skriva till dem.

Öppet: vardagar 13:00-21:00, lör-sön-helgdag 16:00-21:00

Telefon: 031-800 650

Webb/SOS-brevlåda: www.svenskakyrkan.se/goteborg/kyrkansjourtjanst


Preventell 020-66 77 88

PrevenTell är en nationell hjälplinje som du kan ringa till om du upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, om du känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Öppet: vardagar 12:00-14:30 (eller lämna meddelande för att bli uppringd)

Telefon: 020-66 77 88

Webb: www.preventell.se


SPES Jourtelefon 08-34 58 73

SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) driver en telefonjour för dig som har en närstående som tagit sitt liv.

Öppet: 19:00-22:00 alla dagar

Telefon: 08-34 58 73

Webb: www.spes.se


Röda Korsets telefonjour 0771-900 800

Öppen för alla och vissa tider finns möjlighet att få prata med någon på annat språk än svenska. 

Öppet: 15:00-21:00 söndag-torsdag

Telefon: 0771-900 800

Webb/chatt: www.redcross.se/kontakt/telefon-och-chattjour


Vårdguiden 1177

Vårdguiden 1177 ger fakta och råd om fysisk och psykisk hälsa och sjukvård. De har en stor kunskapsbank på nätet och rådgivning per telefon dygnet runt. 

Öppet: dygnet runt

Telefon: 1177

Webb: www.1177.sePatient- och närståendeföreningar


Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

www.anhorigasriksforbund.se


Autism- och aspergerförbundet

Förening för personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

www.autism.se


Bipolarna

Bipolarna är en webbplats med information och forum för personer med bipolär sjukdom.

www.bipolarna.se


Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar Frisk och fri är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar och deras närstående.

www.friskfri.se


Föreningen Balans

För alla med erfarenhet av borderline, egen eller som anhörig.

www.foreningenbalans.se


Föreningen SHEDO

SHEDO arbetar för  att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende samt ge stöd åt drabbade och närstående.

www.shedo.se


Killfrågor.se

På Killfrågor.se kan unga killar eller de som känner sig som killar (10-18 år) chatta eller mejla anonymt med vuxna volontärer.

www.killfragor.se


Kuling.nu

Kuling.nu är en mötesplats på nätet för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt.

www.kuling.nu


Livlinan

En sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

www.livlinan.org


Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka.

www.maskrosbarn.org


Mind

Mind verkar för psykisk hälsa. De erbjuder stöd genom Föräldratelefonen, Självmordslinjen och Äldretelefonen.

www.mind.se


NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

NSPH, är ett nätverk av tolv patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

www.nsph.se


Riksförbundet Attention

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

www.attention-riks.se


Riksförbundet Balans

För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående.

http://balansriks.se


Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - RSMH

En organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa och deras närstående.

www.rsmh.se


Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES

En ideell organisaiton som är till för alla som har närstående som tagit sitt liv.

www.spes.se


Riksförbundet Ungdom för Social hälsa - RUS

Intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala problem.

www.rus-riks.se


Riksorganisationen mot sexuella övergrepp - HOPP

Förening som ger stöd åt personer som varit utsatt för sexuellt övergrepp.

http://hopp.org


Schizofreniförbundet

Förbund för personer med schizofreni eller liknande psykoser.

www.schizofreniforbundet.se


Självmordslinjen (Mind)

Chat, forum och information om självmord och psykisk hälsa.

www.mind.se/sjalvmordslinjen


Svenska OCD-förbundet Ananke

Förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

www.ocdforbundet.se


Svenska ångestsyndromsällskapet

Stödförening för personer med ångestsjukdomar och deras närstående.

www.angest.se


Trygga Barnen

Ideell stiftelse som stöttar barn och unga (7-25 år) i hem med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

www.tryggabarnen.org


Tjejjouren

Här finns en portal där du som är tjej 12-20 år kan få kontakt med någon av landets tjejjourer.

www.tjejjouren.se


Tjejzonen

Tjejzonen erbjuder unga stöd via chatt, mejl och samtal med en "Storasyster".

www.tjejzonen.se


Föreningen Tilia

Ideell förening som erbjuder stöd till unga 12-30 år med psykisk ohälsa alla dagar året runt.

https://teamtilia.se/fa-stod/


Viska.se

Viska.se är ett nätforum för personer som lever med schizofreni.

www.viska.se


Har du fler tips?
Mejla oss (info@mellanmalet.se) och så lägger vi till det i listan här.

MER LÄSNING


TIPS

Ensam är ingen stark – tips på forum och organisationer

LÄS MER >>


ARTIKEL

Mellanmålets salutogena grundfilosofi

LÄS MER >>


ARTIKEL

Biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

LÄS MER >>


ARTIKEL

"Metodverktyget FIT hjälper oss att ge våra deltagare rätt stöd"

LÄS MER >>


INTERVJU

”Mitt arbete innebär att vrida och vända på svårigheter och se möjligheter”

LÄS MER >>


MELLANMÅLETS TILLFÄLLIGA*

ÖPPETTIDER

Måndag–fredag kl. 10:00–15:00


*För att personal och deltagare ska undvika åka kommunalt i rusningstrafik under coronapandemin har vi ändrat våra öppettider


BESÖKSADRESS 

Strandbergsgatan 61 (Stadshagen)

TELEFON 08-612 37 91 vi svarar från kl. 8:30

E-POST info@mellanmalet.se