Organisationer och forum

Telefonjourer, chattar och intresseorganisationer

Ensam är ingen stark!

Här har vi samlat tips på organisationer och forum för personer och anhöriga som lever med psykisk och social ohälsa, och telefonjourer och chattar för dig som mår dåligt och behöver prata med någon.

För frågor om psykiatrisk vård och behandling ring 1177 Vårdguiden (öppet dygnet runt).


Telefonjourer och chattar


Akuta situationer

Behöver du få ett snabbt svar om var du ska vända dig inom vården ska du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Om det är akut med fara för liv eller skada ring 112.


Mind Självmordslinjen 90 101

Det är inte ovanligt att ha självmordstankar – det är viktigt att du som mår dåligt får stöd!

Öppet: dygnet runt alla dagar

Telefon: 90 101

Webb: www.mind.se  

Chatt: https://chat.mind.se/


Tiliachatten

Här kan du som är ung/ung vuxen och behöver stöd chatta med oss. 

Öppet: varje kväll, året om 21:00–22:30

Telefon: --

Webb/chattteamtilia.se/chatt/


Brottsofferjouren 116 006

För dig som är utsatt för brott, anhörig eller vittne till brott.

Öppet: 9:00-16.00 måndag-fredag (lunchstängt 12:00-13:00)

Telefon: 116 006

Webb: www.brottsofferjouren.se/hjalp-och-stod


Jourhavande Kompis --> chatt

Jourhavande kompis är en chattjour för unga upp till 25 år som drivs av Röda Korsets ungdomsförbund

Öppet: mån-fre 18:00-21:00, lör-sön 14:00-17:00

Telefon: --

Webb/chatt: www.rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis


Jourhavande Medmänniska 08–702 16 80

Jourhavande Medmänniska är en telefonjour för alla som behöver någon att tala med kvällar och nätter.

Öppet: 21:00-06:00 alla dagar

Telefon: 08–702 16 80

Webb: www.jourhavande-medmanniska.se

Chatt: www.jourhavande-medmanniska.se/chatt/ sön och ons kl. 21:00-00:00


Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld, eller är vän/anhörig.

Öppet: dygnet runt alla dagar

Telefon: 020-50 50 50

Webb: www.kvinnofridslinjen.se


Jourhavande präst

Kyrkans jourtjänst erbjuder alla (oavsett trosuppfattning) stöd i svåra situationer när du behöver prata med någon. Du kan ringa, maila eller chatta.

Öppet: Telefon: 17:00-06:00, Chatt: kl. 20:00-00:00

Telefon: Ring 112 och frågade efter jourhavande präst

Webb: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

 

Preventell 020-66 77 88

PrevenTell är en nationell hjälplinje som du kan ringa till om du upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, om du känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Öppet: vardagar 12:00-15:00 (eller lämna meddelande för att bli uppringd)

Telefon: 020-66 77 88

Webb: www.preventell.se


SPES Jourtelefon 020-18 18 00

SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) driver en telefonjour för dig som har en närstående som tagit sitt liv.

Öppet: 19:00-22:00 alla dagar

Telefon: 020-18 18 00

Webb: www.spes.se


Vårdguiden 1177

Vårdguiden 1177 ger fakta och råd om fysisk och psykisk hälsa och sjukvård. De har en stor kunskapsbank på nätet och rådgivning per telefon dygnet runt. 

Öppet: dygnet runt

Telefon: 1177

Webb: www.1177.se


1825 - terapi på unga villkor

Öppen psykoterapimottagning för unga vuxna 18-25 år. För dig som inte kan bekosta privat terapi, endast en låg avgift behöver betalas. Stödet utformas efter dina behov.

Telefon: 08-121 539 83

Webb: www.1825.nuPatient- och närståendeföreningar


Anhörigförening Borderline

AnBo är en förening för dig som är anhörig/närstående till någon med borderline/emotionellt instabil personlighet.

http://www.anbo.se/


Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

www.anhorigasriksforbund.se


Autism- och aspergerförbundet

Förening för personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

www.autism.se

www.autism.se/stockholm


Bipolarna

Bipolarna är en webbplats med information och forum för personer med bipolär sjukdom.

www.bipolarna.se


Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar Frisk och fri är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar och deras närstående.

www.friskfri.se


Föreningen Balans

Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga.

balansstockholm.se/


Föreningen SHEDO

SHEDO arbetar för  att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende samt ge stöd åt drabbade och närstående.

www.shedo.se


Killfrågor.se

Stödchatt som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som definierar sig som ung kille mellan 10-20 år.

www.killfragor.se


Livlinan

En sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

www.livlinan.org


Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka.

www.maskrosbarn.org


Mind

Mind verkar för psykisk hälsa. De erbjuder stöd genom Föräldratelefonen, Självmordslinjen och Äldretelefonen.

www.mind.se


NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

NSPH, är ett nätverk av tolv patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

www.nsph.se


Riksförbundet Attention

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

www.attention.se


Riksförbundet Balans

För alla med erfarenhet av depression, utmattningssyndrom eller bipolär sjukdom - egen och som närstående.

http://balansriks.se


Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - RSMH

En organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa och deras närstående.

www.rsmh.se


Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES

En ideell organisaiton som är till för alla som har närstående som tagit sitt liv.

www.spes.se


Riksförbundet Ungdom för Social hälsa - RUS

Intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala problem.

www.rus-riks.se


Riksorganisationen mot sexuella övergrepp - HOPP

Förening som ger stöd åt personer över 18 år som varit utsatta för sexuellt övergrepp.

www.erstadiakoni.se/hopp


Schizofreniförbundet

Förbund för personer med schizofreni eller liknande psykoser.

www.schizofreniforbundet.se


Självmordslinjen (Mind)

Chat, forum och information om självmord och psykisk hälsa.

www.mind.se/sjalvmordslinjen


Svenska OCD-förbundet Ananke

Förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

www.ocdforbundet.se


Svenska ångestsyndromsällskapet

Stödförening för personer med ångestsjukdomar och deras närstående.

www.angest.se


Trygga Barnen

Ideell stiftelse som stöttar barn och unga (7-25 år) i hem med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

www.tryggabarnen.org


Tjejjouren

Här finns en portal där du som är tjej 12-20 år kan få kontakt med någon av landets tjejjourer.

www.tjejjouren.se


Tjejzonen

Tjejzonen erbjuder unga stöd via chatt, mejl och samtal med en "Storasyster".

www.tjejzonen.se


Föreningen Tilia

Ideell förening som erbjuder stöd till unga 12-30 år med psykisk ohälsa alla dagar året runt.

teamtilia.se/fa-stod/


Ångestföreningen i Stockholm ÅSS

För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier.

www.angest-stockholm.se


Viska.se

Viska.se är ett nätforum för personer som lever med schizofreni.

www.viska.se


Har du fler tips?
Mejla oss (info@mellanmalet.se) så lägger vi till det i listan

MER LÄSNING


TIPS

Ensam är ingen stark – tips på forum och organisationer

LÄS MER >>


ARTIKEL

Mellanmålets salutogena grundfilosofi

LÄS MER >>


ARTIKEL

Biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

LÄS MER >>


ARTIKEL

"Metodverktyget FIT hjälper oss att ge våra deltagare rätt stöd"

LÄS MER >>


INTERVJU

”Mitt arbete innebär att vrida och vända på svårigheter och se möjligheter”

LÄS MER >>