Kursledare Solveig Emanuelsson

INTERVJU

"I drama har deltagaren möjlighet att prova på olika roller, utveckla sitt kroppsspråk och prova olika känslor i ett tryggt sammanhang"


SOLVEIG EMANUELSSON är kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan och håller i Mellanmålets dramakurs. Vi har intervjuat henne om kursinnehållet, och hur drama kan bidra till återhämtningsprocessen vid psykisk ohälsa. 


Utbildning och erfarenhet

Vår kursledare Solveig Emanuelsson, Studieförbundet Vuxenskolan, är teater- och dramapedagog, samt KBT-terapeut (steg 1). Hon är utbildad vid Stockholms Universitet och har lång erfarenhet av att jobba med både barn, ungdomar och vuxna. Solveig och hennes hund Balto har även genomgått utbildningen terapihundsteam tillsammans. 


En typisk dramasession på Mellanmålet

Dramasessionerna på Mellanmålet börjar med uppvärmningsövningar. Syftet är att skapa  mental närvaro och att komma igång i kroppen. Mycket fokus ligger på samarbetsövningar för att skapa trygghet i gruppen.

Under resten av dramasessionen arbetar gruppen med improvisationsövningar och att spela upp kortare scener. Dessa bygger på idéer och önskemål från deltagarna. Det kan handla om ett socialt dilemma, tema eller frågeställning. Utifrån det bestäms sen en situation och vilka roller och känslor som ska dramatiseras . Efteråt samtalar gruppen om det som spelats upp.

"Drama skiljer sig på det viset att det är upplevelsebaserat så det tillför någonting annat än om man endast pratar. Hela kroppen, alla sinnena, kroppsspråket och röstens betydelse medvetandegörs och tränas"


Genom dramaövningarna får deltagarna nya erfarenheter och perspektiv på både sig själv och andra i olika sociala situationer. 

– Drama skiljer sig på det viset att det är upplevelsebaserat så det tillför något annat än om man endast pratar. Hela kroppen, alla sinnena, kroppsspråket och röstens betydelse medvetandegörs och tränas.

Man deltar i övningarna utifrån personliga förutsättningar och måendet för dagen. Ibland kan en deltagare behöva pausa, och då är det ok att gå ut en stund eller bara sitta med och se på. 

 

Hur kan drama hjälpa vid psykisk ohälsa?

Dramasessionerna kan vara en plats för både mental vila och bearbetning av egna tankar och känslor. De ger också möjlighet att utvecklas så att man känner sig tryggare i olika sociala situationer.

– I drama har deltagaren möjlighet att prova på olika roller, utveckla sitt kroppsspråk och prova olika känslor i varierande styrka i ett tryggt sammanhang. Samtidigt har vi roligt och får energi från varandra. 

Mår man psykiskt dåligt kan det vara skönt att flytta fokus från sig själv en stund. Sen leder ofta övningarna i sig till värdefulla samtal om saker som hänt deltagarna i verkliga livet. Det blir ett utbyte av tankar och erfarenheter som kan ge styrka i den egna återhämtningsprocessen.

Men, alla väljer hur mycket eller lite man vill dela med andra. Det går bra att  bara lyssna, utan att behöva prata så mycket själv.


Kursanpassning efter Covid-19

Dramasessionerna hålls i ett stort konferensrum och kursgruppen är liten. Inga övningar görs heller som kräver fysisk beröring. På så vis kan deltagarna hålla rekommenderade avstånd. 


Vill du veta mer om våra kurser för
deltagare i sysselsättning?
Läs mer här >>

Eller kontakta oss på tel. 08-612 37 91, eller mejl info@mellanmalet.se


MER LÄSNING


TIPS

Ensam är ingen stark – tips på forum och organisationer

LÄS MER >>


ARTIKEL

Mellanmålets salutogena grundfilosofi

LÄS MER >>


ARTIKEL

Biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

LÄS MER >>


ARTIKEL

"Metodverktyget FIT hjälper oss att ge våra deltagare rätt stöd"

LÄS MER >>


INTERVJU

”Mitt arbete innebär att vrida och vända på svårigheter och se möjligheter”

LÄS MER >>