Artiklar och tips

Artiklar och tips

KONTAKTTIPS

Ensam är ingen stark!

Vi har gjort en lista på olika organisationer, jourtelefoner och forum för personer och anhöriga som lever med psykisk/social ohälsa. 

LÄS MER


INTERVJU

"Min roll är att lyssna, motivera och vägleda individer som behöver stöd för att få livet att fungera"

Möt vår arbetsterapeut Susanne Samuelsson som är en av våra kompetenta stödpersoner på Mellanmålet Rehab. 

 LÄS MER


ARTIKEL

Vad är biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen?

Kommunen skall enligt Socialtjänstlagen verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl har stora svårigheter i sin livsföring får möjlighet att "delta i samhällets gemenskap och att leva som andra".

LÄS MER


INTERVJU

"Som stödperson stöttar jag deltagare i sitt förändringsarbete"

Möt vår medarbetare Therese Hedin. Hon är en av våra kompetenta stödpersoner och NECT-ledare på Mellanmålet Rehab. 

 LÄS MER


NOMINERING 2020

Mellanmålet Rehab nominerad till visa vägen-priset 2020

Visa vägen-priset delas ut av Samhall och uppmärksammar de som går i bräschen för personer med funktionsnedsättning och bryter deras utanförskap på arbetsmarknaden. I år finns Mellanmålet Rehab bland de nominerade.

LÄS MER


INTERVJU

”Vår kreativa verkstad är en trygg plats för deltagarna att skapa på och vara sig själva”

Möt bildpedagogen Linnea Hällfors som är kursledare för Kreativa Verkstaden här på Mellanmålet Rehab. 

LÄS MER


ARTIKEL

NECT-metoden gör upp med självstigma genom gruppsamtal

Deltagare i sysselsättning hos oss har möjlighet att delta i NECT-gruppsamtal. Det är en psykosocial insats för att motverka självstigma hos personer med psykisk sjukdom.

LÄS MER


ARTIKEL

Cogmed – ett kognitivt träningsprogram

På Mellanmålet Rehab erbjuds våra deltagare i sysselsättning att delta i Cogmed Arbetsminnesträning. Det handlar om att förbättra förmågan att koncentrera sig, fokusera och hantera problemlösning i vardagen. 

LÄS MER


ARTIKEL

Mellanmålets salutogena grundfilosofi och värdeord 

Vi är ett idéburet socialt företag. Det viktigaste målet är att våra deltagare ska komma vidare till ett självständigt och innehållsrikt liv. Mellanmålet Rehabs värdegrund kan sammanfattas i tre värdeord som vi tänkt mycket kring.

LÄS MER


ARTIKEL

FIT hjälper oss att ge rätt stöd till våra deltagare i sysselsättning

Mellanmålet Rehabs personal utbildas  i att använda FIT (Feedback Informed. Therapy) i sina stödsamtal med deltagare. Syftet är att säkerställa att vi ger varje person rätt individanpassat stöd.

LÄS MER


INTERVJU

"Alla människor som kommer hit behöver verkligen den här platsen och kurserna är en stor del av det"

Möt vår kursledare Linus Lundqvist som håller i yoga och raw food här på Mellanmålet Rehab. 

 LÄS MERMELLANMÅLETS TILLFÄLLIGA*

ÖPPETTIDER

Måndag–fredag kl. 10:00–15:00


*För att personal och deltagare ska undvika åka kommunalt i rusningstrafik under coronapandemin har vi ändrat våra öppettider


BESÖKSADRESS 

Strandbergsgatan 61 (Stadshagen)

TELEFON 08-612 37 91 vi svarar från kl. 8:30

E-POST info@mellanmalet.se